POMOC a SOLIDARITA

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Alza
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Yello energy
Yello energy
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Xella
Xella
Domluv si slevu
Domluv si slevu
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Forest park hotel
Forest park hotel
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Wienerberger
Wienerberger
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
CK Zemek
CK Zemek
Motora
Motora
SPA
SPA
Datart
Datart
NH Car
NH Car
Robotworld – specialista na roboty
Robotworld – specialista na roboty

TWITTER @NOSPCR

Jak čerpat volno za očkování proti coronaviru 

O podpoře svazu nalézt řešení pro udělení dvou dnů volna příslušníkům, kteří se nechali naočkovat proti onemocnění covid-19 jsme již informovali, stejně jako o úkolu ministra vnitra k jeho zabezpečení. Udělení tohoto volna se týká nejen těch, kteří očkování podstoupí, ale i těch, kteří již očkováni byli.

Nyní, na základě rozkazu policejního prezidenta č. 166 ze dne 25. srpna 2021 můžeme odpovědět na otázky jejich praktické realizace. Jen krátce připomeneme, že policistům a policistkám bude udělováno toto volno ve smyslu překážek na straně bezpečnostního sboru podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostního sboru, zatímco zaměstnanci Policie ČR ho budou čerpat na základě dodatku příslušné kolektivní smlouvy. Důvody tohoto rozdílu jsou blíže popsány v předchozích článcích.

Podle výše zmíněného rozkazu bude udělováno toto volno na základě žádosti příslušníka nebo zaměstnance podané prostřednictvím příslušného tiskopisu v systému ETŘ, jímž je žádost o udělení služebního volna s poskytnutím služebního příjmu u příslušníků, nebo žádost o udělení indispozičního volna u zaměstnanců. K žádosti je pak potřeba doložit certifikát o provedeném očkování.

O volno je možno požádat již po první dávce dvoudávkového schématu očkování, a to v rozsahu jednoho dne volna, což je u příslušníků myšleno 7,5 hodiny služby. Celkově mají naočkovaní nárok na dva dny volna, a to jak za absolvování dvoudávkového očkování, tak jednodávkového očkování.  U příslušníků jde o služební volno s poskytnutím služebního příjmu, zatímco u zaměstnanců o pracovní volno, za jehož poskytnutí se plat nekrátí. V obou případech uvedený rozkaz nevylučuje, aby žadatel volno čerpal najednou či po jednotlivých dnech.

Při plánování čerpání tohoto volna je potřeba pamatovat na skutečnost, že takové volno je možno čerpat nejpozději do konce letošního roku, tedy 31. 12. 2021, poté již tento nárok zaniká. To především u příslušníků, neboť jim může být udělení tohoto volna odmítnuto, pokud tomu brání důležitý zájem služby a takový příslušník pak bude muset žádat o toto volno znovu na jinou dobu. Jde přitom o možnost, a ne povinnost takové volno požadovat, tedy pokud to tak žadatel chce, může vyčerpat pouze jeden den nebo nárok na toto volno nemusí uplatnit vůbec.

Tolik asi hrubé shrnutí dosavadních informací o možnosti praktického čerpání volna za očkování proti onemocnění covid-19. Poskytování takového pracovního volna zaměstnancům krajských ředitelství bude ještě upraveno interním aktem těchto ředitelství, nicméně lze předpokládat, že se nebude odchylovat od předmětného rozkazu.

Pokud máte nějaké praktické poznatky, jež by bylo vhodné v tomto článku zmínit, zašlete je prosím na kancelář svazu. V případě problémů s udělováním tohoto volna se členové mohou obrátit na svaz prostřednictvím předsedů svých základních organizací nebo přímo.


Milan Synek, první místopředseda

A N K E T A


Využijete volno za očkování proti coronaviru?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání …

 

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email