MENU

NEZÁVISLÝ 

ODBOROVÝ SVAZ

POLICIE ČR

Solidarita

Různé články

Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Alza
Alza
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
SATUM – pojistky šité na míru
SATUM – pojistky šité na míru
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – financování bydlení od A do Z
Xella – stavebniny
Xella – stavebniny
Forest park hotel
Forest park hotel
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
S-POWER – fotovoltaika
S-POWER – fotovoltaika
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
ZP MV ČR – poukaz pro veterány
ZP MV ČR – poukaz pro veterány
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
Datart
Datart
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Alza
Alza
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče

Během služby v přímém výkonu, se každý policista může dostat do situace, kdy jedno rozhodnutí ovlivní celou jeho budoucnost. V každodenním styku s podnapilými osobami a osobami pod vlivem omamných látek, se policista snadno dostane do problémů, které se řeší buďto v kázeňské rovině, nebo v tom horším případě, je věc řešena ze strany GIBS. Děje se to z mnoha důvodů. Povětšinou vlastním pochybením, kdy, byť si je každý příslušník vědom kladených nároků na službu, k věci se přičítají faktory jako je stress, únava a mnoho dalších problémů, které život přináší a ovlivňuje jej. Protože život není černobílý, chceme ukázat, že vždy je důležité mít se kam obrátit o pomoc. V případě, že se policista dostane do situace, kdy ji potřebuje, Nezávislý odborový svaz PČR je připraven pomoct v oblasti přestupků, disciplinárních, kárných a jiných správních deliktů a při obhajobě v řízení před GIBS. Na případu ze srpna 2018 si ukážeme, jak vypadá právní pomoc v praxi. Z mnoha pochopitelných důvodů jsme se rozhodli jména ani bližší informace k případu nespecifikovat.

Co se vlastně tenkrát stalo?

V srpnu 2018 jsem vykonával hlídkovou službu, když kolem 01:00 hodin ráno jsme byli na kontrolním bodě poblíž restaurace s velkým pohybem podnapilých osob. Byl jsem na místě řidiče a sledoval jsem pohyb osob v restauraci. Z restaurace vyšli tři osoby. Jeden z nich byl silně podnapilý a ostatní, muž a žena, ho podpírali. Opilý začal po nás řvát vulgarismy, sprostě nadával a já jsem na něj křikl, ať toho nechá a jde domů. Protože nepřestal a přiblížili se k našemu vozidlu, vystoupil jsem a řekl mu, že bude lepší, když půjdou všichni domů. Vypadalo to, že zapadli do blízkého průchodu a prostě odešli. Po chvíli se vrátili a začali na nás opět pokřikovat. Opět se jednalo o vulgarismy, kdy nadával hlavně ten opilý. Vystoupil jsem z auta a šel jsem k nim. Opilec se mi snažil vysvětlit, že má něco s rukou a že mu mám zavolat sanitku. Řekl jsem mu, že má jít do blízké nemocnice, že není důvod volat záchrannou službu. Opilec byl drzý, pořád mi něco vysvětloval, ale byly to opilecké řeči a pořád se ke mně přibližoval. Já jsem se neudržel, rukou jsem jej odstrčil a dostali jsme se do fyzického kontaktu. Hned jsem si všiml, že z poza sloupu vykoukla jeho přítelkyně a vše si natáčela na telefon. Opilec začal křičet, že jej napadl policista a že bude volat na linku 158.

Co se stalo potom?

Aby se konflikt nestupňoval, odjeli jsme pryč. Předtím jsem opilci řekl, že jej oznámíme na magistrát za přestupek Znevážení úřední osoby. Poté operační zavolal na naši dozorčí službu a na místo přijela druhá hlídka a opilce s jeho kamarádkou odvezli na obvodní oddělení. Na oddělení jsem sepsal oznámení přestupku a ukončil jsem službu. Mezitím na oddělení přijel koordinátor našeho územního odboru a od opilcovy kamarádky stáhl záznam z mobilního telefonu. Tím to pro mě v ten den skončilo.

Jaký byl další postup? Co se dělo v následujících dnech?

Postupně jsem se dozvídal od kolegů, že věc je na OVK a poté jsem se dozvěděl, že skutek prověřuje GIBS. Vše jsem se dozvěděl pouze z doslechu a čekal jsme na oficiální vyrozumění, nebo předvolání. Můj tehdejší vedoucí věděl, že věc šetří GIBS, ale nic mi neřekl. Když jsem se to dozvěděl, šel jsem za vedoucím a ptal jsem se, jak to je. On mi řekl, že věc skutečně prověřuje GIBS a že bych si měl sehnat právníka.

Jak probíhal výběr právního zástupce?

Vedoucí mně řekl, že jelikož jsem členem NOS PČR, tak si mám požádat odborový svaz. Doporučil mi jeho známého právníka a já jsem se obrátil na zástupce NOS PČR a dotázal jsem se na právníka, kterého mně doporučil vedoucí. Na něj však nebyly dobré reference, a dohodli jsme se, že mě bude zastupovat advokátní kancelář Kopřiva Legal z Prahy. S JUDr. Kopřivou jsem mluvil a dohodli jsme se, že si zažádám přes NOS PČR, kdy NOS PČR má smlouvu s pojišťovnou D.A.S. Zavolal jsem na pojišťovnu D.A.S, popsal jsem jim problém, řekl jsem jim, že jsme domluvený s JUDr. Kopřivou a že chci, aby byl placen z pojistky odborového svazu. D.A.S se vyjádřil tak, že s tím nemají problém, ale je možné, že nebudou ochotní proplatit výdaje s cestou právníka z Prahy, což je k nám něco přes 300 km. S D.A.S se nakonec dohodl JUDr. Kopřiva, který mě pak zastupoval. JUDr. Kopřivovi jsem poslal předvolánku na GIBS a popis skutku. V den výslechu na GIBS jsem se s JUDr. Kopřivou sešel a domluvili jsme se na postupu.

Jak probíhal výslech na GIBS?

Výslech na GIBS probíhal standardně, já jsem neměl co tajit a případ byl předán ke kázeňskému projednání.

Jak dopadlo kázeňské řízení?

Porušil jsem § 11 písm. c) zákona o policii, jelikož jsem nepřiměřeně zasáhl do práv a svobod osob, vůči nim směřuje úkon a překročil jsem míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákonem, tedy jsem úmyslně porušil služební kázeň, spočívající dle ust. § 46 odst. 1 zákona o služebním poměru, v nestranném, řádném a svědomitém plnění povinností příslušníka. Potrestán jsem byl snížením základního tarifu o 10 % na dobou dvou měsíců.

Pokud tedy rozumím celé situaci, šlo v podstatě o provokaci ze strany poškozeného a jeho známé?

Pozadí celého případu je složitější v tom, že opilý muž i jeho známí byli přesvědčeni, že jsem mu dříve vzal řidičák, ale to nebyla pravda. Proto nás cíleně provokovali a natáčeli si na telefon naši reakci. Toho dne jsme pátrali po pohřešovaném muži a restauraci, odkud trojice vyšla, jsme v průběhu pátrání navštívili a oni takto si nás všimli a zaměřili se na nás. Z mé strany to bylo zkratovité jednání, ke kterému jsem se přiznal a nesl jsem následky. Tu noc jsem byl unavený a řešil jsem několik osobních problémů, ale to nikoho samozřejmě nezajímá. Na druhou stranu se občané k nám chovají čím dál hůř. Chybí základní úcta k nám jako k lidem, kteří pracují pro společnost.

Jak jsi se cítil v průběhu projednávání této záležitosti?

Za začátku jsem samozřejmě cítil jisté napětí. Kdo to zažil ví, že se nejedná o nic příjemného. Vadilo mi, že mně nikdo nedal nic vědět. Vše jsem se dozvěděl náhodou nebo z doslechu. Nakonec mně pomohl až NOS PČR, kdy právní pomoc ze strany JUDr. Kopřivy byla zásadní v celém případu. Sám bych si JUDr. Kopřivu dovolit nemohl. U většiny policistů je to také hlavní důvod, proč jsou v odborech. Můžete sloužit, jak dlouho chcete, a během několika minut jste v situaci, která vás ovlivní na dlouhou dobu dopředu. V tom případě je pomoc odborového svazu nezbytná.

Kromě kázeňského trestu, měl celý případ ještě jinou dohru?

Sice se mi doneslo, že jsem měl být vyslán na výpomoc do Prahy, abych tzv. vychladl, ale skutečnost je, že nakonec jsem nikam nejel. Chci jen dodat, že dříve jsem byl nominován na cenu za záchranu života, ale pak se s vámi nese už jen prohřešek. Osobně jsem si z celého případu vzal velké ponaučení.

Děkuji za rozhovor

(ŠH)

Sdílet tento článek

Počet členů svazu k 1. 7. 2024
22483

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem