POMOC a SOLIDARITA

Nadační fond
Veřejné sbírky

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Slider
Xella
CK Zemek
Pneumatiky.cz
Forest park hotel
SPA
Motora
Wienerberger
Datart
Krmivo Platinum
Telly – digitální televize
Robotworld – specialista na roboty
NH Car
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
České dráhy – IN KARTA
Slider

TWITTER @NOSPCR

Jednání ke stabilizačnímu příspěvku na MV ČR

Dnes 29.07.2020 se předseda NOS PČR Tomáš Machovič zúčastnil jednání o stabilizačnímu příspěvku s ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Tomuto předcházela pondělní videokonference předsedy Machoviče s členy výboru a předsedy základních organizací, kterou svolal předseda výboru Milan Synek k projednání stanoviska svazu k tomuto jednání. Na videokonferenci diskutovali její účastníci zejména o podnětech a názorech k problematice stabilizačního příspěvku, které již zazněly na řadě svazových jednání. Shodli se na potřebě opět upozornit na možná rizika, pokud by stabilizační příspěvek neměl funkci plošné stabilizace PČR.

Předseda NOS PČR pozorně vyslechl sdělení ministra vnitra Jana Hamáčka, který uvedl, že se podařilo nalézt v rozpočtu Ministerstva vnitra částku kolem 230 mil. na rok 2020 a v dalších letech bude jednat o navýšení rozpočtu o částku kolem 600 mil. na pokrytí stabilizačního příplatku pro příslušníky bezpečnostního sboru Policie ČR. Stabilizační příplatek v současné době by měl pokrýt primárně teritoriální území s největším podstavem příslušníků. K tomuto ministr na dotaz uvedl, že počítá s udržitelností stabilizačního příspěvku v rámci rozpočtu i na další roky, a že bude hledat v budoucnu další prostředky tak, aby bylo možno stabilizovat celý bezpečnostní sbor. Také uvedl, že je třeba vnímat nalezení části prostředků jako úspěch v současné době, tak aby nebylo ohroženo další vyjednávání o platech na příští rok. Jeho představa o nárůstu mezd v bezpečnostních sborech je 7 % až 1O % pro vyjednávání, a to i na základě požadavků odborů, kdy se domnívá, že nižší hranice je možné dosáhnout, ale vše bude záviset na dalších jednáních v rámci rozpočtu.

Policejní prezident Jan Švejdar k celé věci uvedl, že stabilizační příplatek, vzhledem k množství finančních prostředků a po dlouhodobé diskuzi s řediteli jednotlivých krajů Policie ČR, bude směřován do KŘP hl. města Prahy, KŘP Středočeského kraje, KŘP Karlovarského kraje, KŘP Libereckého kraje – Česká Lípa, Jablonec, Ústeckého kraje – Teplice, Louny a ICP Ruzyně. Jedná se o kraje s obsazeností pouze kolem 90 % a v rámci některých krajů o územní odbory s podstavem kolem 13 %. Stabilizační příplatek je určen pro policisty do 7. platové třídy a 8. platové třídy bez příplatku za vedení v rozpětí 2.500 – 5.000,- Kč. Více bude upřesněno v závazném pokynu Policejního prezidenta č. 100/2020. Také bude vyplácen policistům, kteří budou případně posilovat uvedené kraje nebo území.

V rámci diskuze ke stabilizačním příplatkům přišla řeč na jednání o příspěvku zaměstnavatele na stravování, kdy došlo ke shodě, že nelze vyjednávat o mzdách, dalším rozvoji stabilizačního příspěvku a stravování zároveň, kdy toto téma bude nutné probrat na dalších jednáních.

Předseda NOS PČR ocenil, že stabilizační příplatek již konečně začíná být uváděn v život, nicméně tak, jak byl představen, vzbuzuje obavy, že  pokud bude příplatek poskytnut jen některým krajům a v nich třeba jen některým okresům, může dojít k odlivu policistů z jiných oblastí a způsobit personální podstavy jinde. Na toto bylo reagováno, že primárně je určen na území s hlubokým podstavem a ve spojení s náborem by spíše mělo dojít k  lepšímu náboru policistů. Předseda NOS PČR Tomáš Machovič uvedl, že forma stabilizačního, není úplně jasně vymezena, a že by bylo vhodné nalezení dostatečných prostředků do budoucna v rámci všech bezpečnostních sborů a při tomto reagovat na případný nábor v rámci všech bezpečnostních sborů. Dále uvedl, že je nutné najít udržitelnost stabilizačního příspěvku. Na toto ministr vnitra uvedl, že je jeho záměrem, aby stabilizační příspěvek mohl do budoucna být poskytnut i na jiné kraje a bylo na něj v rozpočtu MV stále pamatováno. Nepřeje si jakoukoliv nestabilitu nebo vnímání stabilizačního příspěvku jako krátkodobou záležitost. Předseda NOS PČR upozornil, že by bylo vhodné v budoucnu při jednáních myslet na stabilizační příspěvek v širším kontextu v rámci všech bezpečnostních sborů jako Vězeňská služba, Hasičský záchranný sbor a další.

Nicméně NOS PČR vnímá, že stabilizační příspěvek může pomoci v oblastech s hlubokým podstavem a doufá, že do budoucna se najdou další finanční prostředky pro všechny příslušníky bezpečnostních sborů, ne jen do míst s hlubokým podstavem a věří, že v kombinaci s cíleným náborem se může podařit podstavy částečně vyřešit.

S výsledkem jednání seznámil předseda Tomáš Machovič předsedy základních organizací a členy orgánů NOS PČR ve videokonferenci, kterou svolal na 12.45 hod.

Tomáš Machovič

předseda NOS PČR

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email