NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Pondělí 11. 12. 2023

#BezpecnostNecoStoji

POMOC a SOLIDARITA

Veřejná sbírka Renáta Vařenková

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Základní organizace NOS PČR Písek, ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje

Veřejná sbírka Martin Šaršon

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Základní organizace NOS PČR Blansko, ve spolupráci s Krajským ředitelstvím police Jihomoravského kraje

Veřejná sbírka Lukáš Zíta

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky z podnětu Základní organizace NOS PČR Jihlava, ve spolupráci s Krajským ředitelství policie kraje

Příspěvky s právní tématikou

SLEVY PRO ČLENY

Alza
Alza
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
DELLINGER
DELLINGER
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Xella
Xella
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Yello
Yello
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Zámek Zbiroh
Zámek Zbiroh
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Forest park hotel
Forest park hotel
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru
Datart
Datart

TWITTER @nospcr

Bezpečnost něco stojí
STOP snižování výdajů na vnitřní bezpečnost

BEZPEČNOST NĚCO STOJÍ

… a určitě i za to stojí

V pondělí 6. 11. 2023 se od 13.00 hodin uskutečnilo jednání zástupců NOS PČR a dalších odborových organizací v bezpečnostních sborech s ministrem vnitra Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, vrchním ředitelem sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra ČR PhDr. Janem Paďourkem, policejním prezidentem genpor. Mgr. Martinem Vondráškem a generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA. Za NOS PČR se jednání zúčastnili předseda Bc. Tomáš Machovič, první místopředseda Mgr. Bc. Milan Synek a místopředseda za vězeňskou službu Petr Cieluch. Dále pak Mgr. Aleš Lehký a Mgr. Petr Kuchař za Unii bezpečnostních složek, za Odborový svaz státních orgánů a organizací Jaroslav Chytrý, Bc. Karel Burda a Martin Havlíček, a za Odborový svaz hasičů Jiří Jílek.

 

Jednání zahájil ministr vnitra, který shrnul současný stav a důsledky vládního konsolidačního balíčku, který přinesl dvouprocentní snížení objemu finančních prostředků na služební příjem příslušníků bezpečnostních sborů.

 

Ministr také konstatoval, že prostředky na provoz jsou nedostatečné a dokáží zabezpečit provoz pouze na 8 měsíců. K tomuto doplnil, že v průběhu roku 2024 vyvolá jednání s ministerstvem financí o navýšení této části rozpočtu. Vysvětlil, že v rámci rozpočtu upřednostnil prostředky na služební příjmy.

 

V této souvislosti rovněž uvedl, že se podařilo prosadit vrácení tohoto dvouprocentního snížení služebních příjmů u příslušníků v rezortu ministerstva vnitra, a tedy plní svůj slib, že oproti roku 2023 v roce 2024 služební příjmy nepoklesnou. Několikrát také zopakoval, že k rozpočtu přistupovali velice konzervativně a nezapočítali možné evropské dotace, které nejsou zcela jisté, nicméně předpokládá, že v průběhu roku dojde k navýšení finančních prostředků z těchto prostředků. Zmínil také možnost čerpat potřebné finanční prostředky z prostředků armády, ale pouze na věci, u nichž je to ze své podstaty dovoleno.

 

Předseda NOS PČR poděkoval ministru vnitra za snahu zabezpečit dostatečné množství finančních prostředků na služební příjmy příslušníků tak, aby nebyly kráceny. K tomuto nicméně podotkl, že odborové organizace zcela nesouhlasí s výši vládou schvalovaného rozpočtu na služební příjmy příslušníků a platů zaměstnanců, které nereflektují žádné navýšení s přihlédnutím na současnou personální nedostatečnost a s tím související zatížení příslušníků. Dále uvedl, že požadavek odborových organizací je navýšení rozpočtu na služební příjmy příslušníků a platy zaměstnanců v minimální výši jako v roce 2023, a to v rámci kapitoly 314. Konkrétně v položce určené na služební příjmy příslušníků a platy zaměstnanců. Také uvedl rizika spojená s nedostatkem finančních prostředků na služební příjmy a platy, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost a akceschopnost, primárně základních útvarů, na které se i přes vysoké nasazení personalistů v rámci Policie České republiky nedaří “náborovat” v takovém množství, aby bylo zajištěno dostatečné množství příslušníků a zaměstnanců. Primárním problémem jsou nedostatečné nástupní platy, které nejsou konkurenceschopné s dalšími subjekty na trhu práce, a jsou už tak nízké, že nastupující policista s platem kolem 30 tisíc hrubého není schopen zabezpečit základní potřeby své domácnosti (nájem, elektřina, jídlo) a tedy nemá důvod nastupovat k bezpečnostnímu sboru. Současně upozornil na propad reálných příjmů déle sloužících policistů, pro které není finanční ohodnocení za výkon služby, který vykonávají, dostatečné a již hraničí se zajištěním základních potřeb jejich rodin. Zvažují tedy možný odchod od bezpečnostního sboru právě z důvodu, aby byli schopni tyto potřeby zabezpečit u jiného zaměstnavatele. Rovněž připomněl slib pana ministra, že nedojde k propadu příjmů příslušníků. Vcelku je také třeba pohlížet i na zajištění stravování v rámci příspěvku na stravování, které do současné doby nebylo systémově zajištěno v rozpočtu Policie České republiky a nebylo ani potvrzeno další financování v roce 2024, kdy s kombinací krácení benefitu na stravování byl zajišťován formou příspěvku na stravování ze strany zaměstnavatele a formou dotací z fondu kulturních a sociálních potřeb (“FKSP”), který je vládním úsporným balíčkem také krácen ze dvou procent na jedno procento, přičemž polovina bude muset být použita na možnosti financování spoření na důchod.

 

Zástupci ostatních odborových organizací doplnili dalšími argumenty potřebu navýšení rozpočtu na služební příjmy příslušníků a platy zaměstnanců a zachování stávajícího systému FKSP.

 

Na veškeré argumenty zástupců odborových organizací ministr vnitra reagoval tak, že je chápe a s většinou by se dovedl ztotožnit, ale současný rozpočet to neumožňuje, nicméně bude usilovat, aby se v průběhu příštího roku podařilo najít dostatečné finanční prostředky na navýšení služebních příjmů a platů. Z pohledu krácení FKSP přednesl názor, že by se o tom měla vést dále diskuse a také vyjádřil pochybnost, zda lze stanovit povinnost platit z FKSP produkt spojený s penzijním spořením.

 

Na jednoznačný dotaz zástupců OSSOO, zda se chystá v příštím roce další vlna propouštění občanských zaměstnanců odpověděl, že nic takového navrhováno není a sám si nedovede představit, že by šlo dále snižovat počty občanských zaměstnanců.

 

Na přímý dotaz zástupců odborových organizací, jakým způsobem bude řešená situace v rámci personálního stavu a ohodnocení příslušníků a zaměstnanců v roce 2024, aby nebyl na další roky negativně ovlivněn personální stav, který je spojen s ohodnocením, ministr vnitra uvedl, že v současné době díky jeho snaze byl schopen prosadit navýšení rozpočtu o 910 mil proti původnímu plánu. Další navyšování je nyní zcela politicky neprůchodné, avšak vidí prostor v průběhu roku 2024 jednat o služebních příjmech příslušníků s tím, že se vytváří vyjednávací prostor počátkem příštího roku, a to jako potřeba zajištění finančních prostředků Policie České republiky na druhou polovinu roku 2024. Dále uvedl že chápe legitimní požadavky policejních odborů, které také musí pochopit možnosti stabilizace výdajů rozpočtu. Na to bylo zástupci odborových organizací reagováno, že v rámci sestavování rozpočtu nejde pouze o výdajovou stránku, ale i příjmovou, v níž je velké množství prostředků, které nejsou využívány.

 

Ministr na závěr zopakoval, že pro bezpečnostní sbory dělá maximum pro jejich fungování, které mu umožňuje v rámci fungování koaličních partnerů.

 

Přes výše uvedené bude NOS PČR nadále usilovat o navýšení rozpočtu bezpečnostních sborů a služebních příjmů a platů protože

#BezpecnostNecoStoji

Sdílejte tento článek přes

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Nebo zašlete svůj názor, komentář či nápad 

Odebírejte a podpořte tuto kampaň na

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívá více než 21 tisíc členů? Využijte náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Aktuálně

Výběr stránek

INSTAGRAM nospcr

FACEBOOK nospcr