RYCHLÝ PANEL

… blíží se prázdniny… nezapomeňte si sjednat svazové cestovní pojištění pro rodinné příslušníky jen za 110 Kč na rok 2024… to vaše máte hrazeno v rámci řádného členství, ale napište si o “kartičku a dokumenty k pojištění”… více zde 

Různé články

BEZPEČNOST NĚCO STOJÍ

V pondělí 6. 11. 2023 se od 13.00 hodin uskutečnilo jednání zástupců NOS PČR a dalších odborových organizací v bezpečnostních sborech s ministrem vnitra Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, vrchním ředitelem sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra ČR PhDr. Janem Paďourkem, policejním prezidentem genpor. Mgr. Martinem Vondráškem a generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA. Za NOS PČR se jednání zúčastnili předseda Bc. Tomáš Machovič, první místopředseda Mgr. Bc. Milan Synek a místopředseda za vězeňskou službu Petr Cieluch. Dále pak Mgr. Aleš Lehký a Mgr. Petr Kuchař za Unii bezpečnostních složek, za Odborový svaz státních orgánů a organizací Jaroslav Chytrý, Bc. Karel Burda a Martin Havlíček, a za Odborový svaz hasičů Jiří Jílek.

 

Jednání zahájil ministr vnitra, který shrnul současný stav a důsledky vládního konsolidačního balíčku, který přinesl dvouprocentní snížení objemu finančních prostředků na služební příjem příslušníků bezpečnostních sborů.

 

Ministr také konstatoval, že prostředky na provoz jsou nedostatečné a dokáží zabezpečit provoz pouze na 8 měsíců. K tomuto doplnil, že v průběhu roku 2024 vyvolá jednání s ministerstvem financí o navýšení této části rozpočtu. Vysvětlil, že v rámci rozpočtu upřednostnil prostředky na služební příjmy.

 

V této souvislosti rovněž uvedl, že se podařilo prosadit vrácení tohoto dvouprocentního snížení služebních příjmů u příslušníků v rezortu ministerstva vnitra, a tedy plní svůj slib, že oproti roku 2023 v roce 2024 služební příjmy nepoklesnou. Několikrát také zopakoval, že k rozpočtu přistupovali velice konzervativně a nezapočítali možné evropské dotace, které nejsou zcela jisté, nicméně předpokládá, že v průběhu roku dojde k navýšení finančních prostředků z těchto prostředků. Zmínil také možnost čerpat potřebné finanční prostředky z prostředků armády, ale pouze na věci, u nichž je to ze své podstaty dovoleno.

 

Předseda NOS PČR poděkoval ministru vnitra za snahu zabezpečit dostatečné množství finančních prostředků na služební příjmy příslušníků tak, aby nebyly kráceny. K tomuto nicméně podotkl, že odborové organizace zcela nesouhlasí s výši vládou schvalovaného rozpočtu na služební příjmy příslušníků a platů zaměstnanců, které nereflektují žádné navýšení s přihlédnutím na současnou personální nedostatečnost a s tím související zatížení příslušníků. Dále uvedl, že požadavek odborových organizací je navýšení rozpočtu na služební příjmy příslušníků a platy zaměstnanců v minimální výši jako v roce 2023, a to v rámci kapitoly 314. Konkrétně v položce určené na služební příjmy příslušníků a platy zaměstnanců. Také uvedl rizika spojená s nedostatkem finančních prostředků na služební příjmy a platy, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost a akceschopnost, primárně základních útvarů, na které se i přes vysoké nasazení personalistů v rámci Policie České republiky nedaří “náborovat” v takovém množství, aby bylo zajištěno dostatečné množství příslušníků a zaměstnanců. Primárním problémem jsou nedostatečné nástupní platy, které nejsou konkurenceschopné s dalšími subjekty na trhu práce, a jsou už tak nízké, že nastupující policista s platem kolem 30 tisíc hrubého není schopen zabezpečit základní potřeby své domácnosti (nájem, elektřina, jídlo) a tedy nemá důvod nastupovat k bezpečnostnímu sboru. Současně upozornil na propad reálných příjmů déle sloužících policistů, pro které není finanční ohodnocení za výkon služby, který vykonávají, dostatečné a již hraničí se zajištěním základních potřeb jejich rodin. Zvažují tedy možný odchod od bezpečnostního sboru právě z důvodu, aby byli schopni tyto potřeby zabezpečit u jiného zaměstnavatele. Rovněž připomněl slib pana ministra, že nedojde k propadu příjmů příslušníků. Vcelku je také třeba pohlížet i na zajištění stravování v rámci příspěvku na stravování, které do současné doby nebylo systémově zajištěno v rozpočtu Policie České republiky a nebylo ani potvrzeno další financování v roce 2024, kdy s kombinací krácení benefitu na stravování byl zajišťován formou příspěvku na stravování ze strany zaměstnavatele a formou dotací z fondu kulturních a sociálních potřeb (“FKSP”), který je vládním úsporným balíčkem také krácen ze dvou procent na jedno procento, přičemž polovina bude muset být použita na možnosti financování spoření na důchod.

 

Zástupci ostatních odborových organizací doplnili dalšími argumenty potřebu navýšení rozpočtu na služební příjmy příslušníků a platy zaměstnanců a zachování stávajícího systému FKSP.

 

Na veškeré argumenty zástupců odborových organizací ministr vnitra reagoval tak, že je chápe a s většinou by se dovedl ztotožnit, ale současný rozpočet to neumožňuje, nicméně bude usilovat, aby se v průběhu příštího roku podařilo najít dostatečné finanční prostředky na navýšení služebních příjmů a platů. Z pohledu krácení FKSP přednesl názor, že by se o tom měla vést dále diskuse a také vyjádřil pochybnost, zda lze stanovit povinnost platit z FKSP produkt spojený s penzijním spořením.

 

Na jednoznačný dotaz zástupců OSSOO, zda se chystá v příštím roce další vlna propouštění občanských zaměstnanců odpověděl, že nic takového navrhováno není a sám si nedovede představit, že by šlo dále snižovat počty občanských zaměstnanců.

 

Na přímý dotaz zástupců odborových organizací, jakým způsobem bude řešená situace v rámci personálního stavu a ohodnocení příslušníků a zaměstnanců v roce 2024, aby nebyl na další roky negativně ovlivněn personální stav, který je spojen s ohodnocením, ministr vnitra uvedl, že v současné době díky jeho snaze byl schopen prosadit navýšení rozpočtu o 910 mil proti původnímu plánu. Další navyšování je nyní zcela politicky neprůchodné, avšak vidí prostor v průběhu roku 2024 jednat o služebních příjmech příslušníků s tím, že se vytváří vyjednávací prostor počátkem příštího roku, a to jako potřeba zajištění finančních prostředků Policie České republiky na druhou polovinu roku 2024. Dále uvedl že chápe legitimní požadavky policejních odborů, které také musí pochopit možnosti stabilizace výdajů rozpočtu. Na to bylo zástupci odborových organizací reagováno, že v rámci sestavování rozpočtu nejde pouze o výdajovou stránku, ale i příjmovou, v níž je velké množství prostředků, které nejsou využívány.

 

Ministr na závěr zopakoval, že pro bezpečnostní sbory dělá maximum pro jejich fungování, které mu umožňuje v rámci fungování koaličních partnerů.

 

Přes výše uvedené bude NOS PČR nadále usilovat o navýšení rozpočtu bezpečnostních sborů a služebních příjmů a platů protože

#BezpecnostNecoStoji

Sdílet tento článek

Nebo zašlete svůj názor, komentář či nápad 

Odebírejte @nospcr a podpořte tuto kampaň na

Facebook

X Twitter

WhatsApp

Instagram

Počet členů svazu k 1. 5. 2024
22393

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Počet členů svazu k 1. 5. 2024
22393

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem