Rozsudek odsuzující kriminalistu Martina Gajdoše zrušen

Rádi bychom vás krátce informovali o zrušení odsuzujícího rozsudku našeho člena Martina Gajdoše, kterému NOS PČR zajišťoval právní pomoc proti absurdnímu obvinění z mučení a jiného nelidského zacházení, jež stálo život jeho kolegu Vladimíra Lavičku. O případu informovala média velice obsáhle, zvlášť dokud šla mediální bublina nafukovat (a k některým mediálním závěrům jsme poskytli také svá vyjádření viz. K mediálním výrokům o soudním rozhodnutí v kauze kriminalisty Martina G). Také my poskytneme určitě více dalších informací. Pro tuto chvíli bychom chtěli jen citovat z odstavce 37. odůvodnění “osvobozujícího” usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 4. 2020, k němuž není potřeba mnoho dodávat.

 

37. Právní kvalifikace dovozovaná orgány činnými v přípravném řízení tak již vůbec v úvahu nepřipadá a její označení státním zástupcem intervenujícím v hlavním líčení před prvostupňovým soudem za „hraniční” (viz 4. odstavec na straně 2333) je více než eufemistické, neboť dle názoru krajského soudu je taková kategorizace daleko za branou obsahu stíhaného jednání, v němž mučení či jiné nelidské zacházení nelze shledávat ani při extrémní přecitlivělosti a mimořádně bujné fantazii, a může být až urážející pro oběti, které skutečnému mučení či jinému nelidskému zacházení byly někdy vystaveny. Krajský soud může jen spekulovat (touha po světské slávě či mediální atraktivitě, od reality odtržený přepjatý formalismus, hledání či přecenění vlastního raison d’etre ?) co vedlo inspekční policejními orgány k takto předimenzované a bombastické právní kvalifikaci, která se snaží evokovat, že věci jsou něčím, čím ve skutečností vůbec nejsou, a která bohužel mohla být jedním z impulsů k sebevraždě prezidentem republiky a primátorem města vyznamenaného policisty Lavičky (čl IV/593).

 

Mgr. Bc. Milan Synek, první místopředseda NOS PČR