Základní organizace v Moravskoslezském kraji

Základní organizace policie

(předseda ZO)
Mgr. Gizela Chládková (hospodář ZO)
Bc. Jiří Šmach (předseda ZO)
Mgr. Radek Pruchnický (předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)
Bc. Tomáš Nestroj. DiS. (předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)

Základní organizace vězeňské služby

(předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)