RYCHLÝ PANEL

Solidarita

Veřejná sbírka Jan Vlček

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a ředitel Obvodního ředitelství pro Prahu I plk. Mgr. Josef Vospěl, vyhlašují sbírku pro

… blíží se prázdniny… nezapomeňte si sjednat svazové cestovní pojištění pro rodinné příslušníky jen za 110 Kč na rok 2024… to vaše máte hrazeno v rámci řádného členství, ale napište si o “kartičku a dokumenty k pojištění”… více zde 

Různé články

O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Alza
Alza
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Forest park hotel
Forest park hotel
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Datart
Datart
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – financování bydlení od A do Z
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
SATUM – pojistky šité na míru
SATUM – pojistky šité na míru
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
S-POWER – fotovoltaika
S-POWER – fotovoltaika
Alza
Alza
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
BUSHMAN – nákup oděvů a doplňků
BUSHMAN – nákup oděvů a doplňků
Xella – stavebniny
Xella – stavebniny
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi

Jednání vedení NOS PČR se zástupci MV

Dne 12. ledna 2017 se uskutečnilo jednání NOS PČR s vedením Ministerstva vnitra ČR. Za NOS PČR se jednání účastnil předseda JUDr. Milan Štěpánek, dále Ing. Alexander Burda, Bc. Zdeněk Bartoň, Bc. Josef Malý a JUDr. Petr Tomek. Ministerstvo vnitra zastupoval 1. náměstek MV JUDr. Ing. Jiří Nováček, dále Mgr. Jiří Zmatlík, JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., JUDr. Vít Šťastný a JUDr. Marika Vinterová. Ministr vnitra Milan Chovanec se vzhledem ke schůzce s premiérem z jednání omluvil. Policejní prezidium ČR zastupovat plk. Mgr. Petr Petřík. Policejní prezident se také z jednání omluvil.

Předmětem jednání byla otázka nástrojů, které mohou přispět k personální stabilizaci příslušníků bezpečnostních sborů. Jedná se zejména o navýšení stupnice platových tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů o 10 % k 1. 7. 2017. Novelizace zákona č. 361/2003 Sb., kde hlavním bodem je odstranění 150 hodin povinných přesčasů ročně zdarma. Dalším bodem jednání byla otázka balistické ochrany příslušníků Policie ČR a posledním bodem tohoto jednání byl podnět NOS PČR k zavedení příspěvku zaměstnavatele na stravování.

Pokud se jednání o nástroje k personální stabilizaci, tak byla projednána novelizace zákona č. 361/2003 Sb., kdy nejpozději 8. 2. 2017 tuto novelu projedná Vláda ČR na svém jednání a dne 9. 2. 2017 bude materiál předložen do Poslanecké sněmovny tak, aby se dostal na program jednání ještě v únoru 2017. Připomínka Ministerstva financí ČR ohledně navýšení fondu pracovní doby byla stažena.

Druhým nástrojem ke stabilizaci je navýšení objemu finančních prostředků na platy pro bezpečnostní sbory o 10 % (příslušníci + zaměstnanci). V rámci tohoto nástroje se jedná i o navýšení stupnice tarifní tabulky pro příslušníky bezpečnostních sborů o 10 % a to od 1. 7. 2017.

Posledním nástrojem je zvýšení ošatného. Další podmínky ošatného budou upřesněny.

Ze záznamu jednání Vlády ČR ze dne 9. 1. 2017 je patrné, že ministr vnitra seznámil vládu s informacemi o možných nástrojích personální stabilizace příslušníků bezpečnostních sborů, zejména s přihlédnutím k nově nastupujícím příslušníkům Policie České republiky. Vláda vzala informace na vědomí a podle dostupných zjištění nikdo z vlády neměl k předloženému materiálu žádné připomínky.

S aktuálním stavem balistických prostředků u Policie ČR seznámil NOS PČR plk. Mgr. Petr Petřík. V současné době se zpracovává systemizace balistických prostředků pro ochranu policistů, která má být vyhotovena nejpozději do 30. 6. 2017. V této oblasti probíhá spolupráce s jednotlivými KŘ a ředitelstvím služby pořádkové policie. V první fázi je pro nákup balistických prostředků v roce 2017 vyčleněno 70 milionů korun. Bude pořízeno 7000 ks balistických vest II. kategorie a přidělovány budou postupně podle druhu a výkonu činnosti policistů. Krátce informoval účastníky o průběhu reklamačního řízení na již dodané balistické prostředky.

NOS PČR seznámil vedení MV s vývojem a současným stavem příspěvků na stravování u Policie ČR. Zejména poukázal na ostatní státní orgány a instituce, kde je příspěvek zaměstnavatele zcela běžným benefitem. Je to i jeden z nástrojů firemní kultury a sociálního zabezpečení policistů a zaměstnanců. V oblasti příspěvku zaměstnavatele na stravování je potřeba provést propočet finanční stránky náročnosti opětovného zavedení a zajištění finančních prostředků v rozpočtu Policie ČR. V této otázce trvá NOS PČR na řešení. Ze strany vedení MV zadán úkol PP, s tím, že NOS PČR bude průběžně informován.

Posledním dotazem NOS PČR v rámci jednání byla otázka omezené dostupnosti výstrojních součástek. NOS PČR upozornil na nedostatek starých výstrojních součástek ve skladech, nové nejsou k dispozici. V této věci se nepodařila zadávací dokumentace, do řízení se přihlásily firmy, které nebyly schopné garantovat požadovanou kvalitu. Zakázka musela být zrušená a vypsána nová, společně s novou zadávací dokumentací. Zástupce PP přiznal chybnou logistiku v případě doprodeje starých součástek a nákupu nových, tak, aby ve výstrojních skladech bylo dostatek výstrojních součástek. Bližší podrobnosti budou uvedeny ve zprávě „výstrojní komise“, která zasedala současně.

Závěrem se účastníci shodli na potřebě pravidelného setkávání vedení NOS PČR s vedením MV při řešení problému příslušníků a občanských zaměstnanců bezpečnostních sborů. Důležitým je i pravidelné informování o jednáních a jejich výsledcích tak, aby se dostaly ke každému policistovi a zaměstnanci.

 

Sdílet tento článek

Počet členů svazu k 1. 5. 2024
22393

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem