MENU

NEZÁVISLÝ 

ODBOROVÝ SVAZ

POLICIE ČR

Solidarita

Různé články

DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Alza
Alza
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Datart
Datart
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
SATUM – pojistky šité na míru
SATUM – pojistky šité na míru
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Forest park hotel
Forest park hotel
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Alza
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – financování bydlení od A do Z
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
ZP MV ČR – poukaz pro veterány
ZP MV ČR – poukaz pro veterány
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
S-POWER – fotovoltaika
S-POWER – fotovoltaika
Xella – stavebniny
Xella – stavebniny
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz

V současné době byla příslušníkům doručena rozhodnutí ve věcech služebního poměru o novém stanovení výše zvláštního příplatku poskytovaného podle § 120 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon o služebním poměru“), který byl k datu 1. ledna 2019 novelizován. Mnozí příslušníci poukazují na skutečnost, že byla výše jim přiznaného zvláštního příplatku nesprávně nebo nespravedlivě posouzena, a chystají se podat proti rozhodnutí o jeho stanovení odvolání. To je však opravný prostředek, který v tomto případě nemůže „fungovat“. Ptáte-li se proč, čtěte dále….

Připomeňme si mechanismus, jímž je zvláštní příplatek konkrétním příslušníkům přiznán. Podle § 120 odst. 3 zákona o služebním poměru má na zvláštní příplatek nárok příslušník, který vykonává službu spojenou s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení jeho života nebo zdraví, popřípadě k jiným závažným rizikům, nebo službu s mimořádnou psychickou zátěží. Uvedené ustanovení také rámcově zakotvuje, že existují dvě skupiny zvláštního příplatku a odstavec 4 citovaného ustanovení zmocňuje ředitele bezpečnostního sboru, aby provedl zařazení služebních činností do I. a II. skupiny a stanovil výši zvláštního příplatku pro služební místa v bezpečnostním sboru. Ředitelé bezpečnostních sborů tak učinili služebním (vnitřním) předpisem.

Po určitou dobu po účinnosti zákona stanovili ředitelé bezpečnostních sborů, alespoň někteří, výši zvláštního příplatku určitým rozpětím. Posléze však přešli na praxi, kdy se pro každé služební místo (typ služebního místa) stanoví pevná částkou. Uvedená změna měla však zcela zásadní vliv na možnost příslušníka bránit se změnám výše zvláštního příplatku. Jestliže totiž bylo pro služební místo ředitelem bezpečnostního sboru stanoveno rozpětí například 2 300 až 2 600 Kč, mělo rozhodnutí služebního funkcionáře konstitutivní charakter, to znamená, že služební funkcionář v rámci správního uvážení založil určením konkrétní výše zvláštního příplatku konkrétnímu příslušníkovi novou právní situaci. Proti takovému určení bylo možno podat odvolání a namítnout, že při stanovení výše nebylo například přihlédnuto k rizikům vykonávané služby. Pokud však je v současné době ředitelem bezpečnostního sboru stanovena pro služební místo pevná částka, služební funkcionář vydává rozhodnutí deklaratorní povahy. To znamená, že služební funkcionář pouze autoritativně deklaruje to, co je stanoveno služebním předpisem. Odvolání příslušníka, který nesouhlasí s výší zvláštního příplatku, nemůže služební funkcionář vyhovět, neboť stanovením výše jiné by porušil služební předpis ředitele bezpečnostního sboru. Odvolání nemůže z téhož důvodu vyhovět ani odvolací orgán.

Nemůže tak učinit ani správní soud, který by projednával žalobu příslušníka. Vyplývá to i z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 3 Ads 22/2009 – 75 ze dne 28. 5. 2009, v němž je uvedeno: „Nejvyšší správní soud dále poznamenává, že ačkoli se žalobce domáhal individuálního posouzení výše jeho zvláštního příplatku, nebyl sám k podání návrhu na přiřazení jiného zvláštního příplatku odpovídajícího skutečně vykonávaným činnostem v souladu s čl. 1 odst. 1 bodu 2 rozkazu generálního ředitele Generálního ředitelství cel č. 40/2007, kterým se mění čl. 3 odst. 2 a 4 rozkazu č. 71/2006, oprávněn. Služební funkcionář proto nikterak nepochybil, jestliže žalobci přiznal zvláštní příplatek ve výši konkrétní částky stanovené rozkazem pro jeho služební místo. Nejvyšší správní soud znovu zdůrazňuje, že (jak již sám žalovaný uvedl ve svém rozhodnutí) v projednávaném případě nešlo o individuální přehodnocení míry rizik činností jednotlivého celníka, nýbrž o všeobecnou změnu finančního ohodnocení rizik činností vykonávaných v rámci celní správy.“. V návaznosti na to je třeba zmínit i rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Ads 129/2008 – 66, který uvedl: „Za situace, kdy o charakteru služební činnosti příslušníka bezpečnostního sboru není žádného sporu, nevyžaduje přiznání zvláštního příplatku podle § 120 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, jehož výše závisí na zařazení služebních činností do I. a II. skupiny služebním předpisem ředitele bezpečnostního sboru (§ 120 odst. 4 citovaného zákona), individuální posuzování rizika plynoucího z činnosti příslušníka bezpečnostního sboru.“.

Není bez zajímavosti, že ke změně výkladu dikce § 120 odst. 4 zákona o služebním poměru došlo v Policii České republiky poté, kdy při snižování služebního příjmu v roce 2010, nedokázali služební funkcionáři snižování zvláštního příplatku v rámci stanoveného rozpětí nijak odůvodnit, a rozhodnutí o stanovení nižšího zvláštního příplatku byla zrušena a část služebního příjmu byla policistům doplacena.

Z uvedeného plyne, že nedojde-li ke změně vnitřního předpisu, není možné změnit ani výši zvláštního příplatku stanovenou služebním funkcionářem. Řečeno jednoduše: je-li zvláštní příplatek ve vztahu k rizikům stanoven nesprávně, je stanoven nesprávně ve vnitřním předpisu a nikoli v rozhodnutí služebního funkcionáře. Tam je správně, protože je v souladu s vnitřním předpisem.

JUDr. Petr Tomek, člen předsednictva NOS PČR

Sdílet tento článek

Počet členů svazu k 1. 7. 2024
22483

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Kontakty

Užitečné

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem