POMOC a SOLIDARITA

Nadační fond
Veřejné sbírky

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Slider
Xella
CK Zemek
Pneumatiky.cz
Forest park hotel
SPA
Motora
Wienerberger
Datart
Krmivo Platinum
Telly – digitální televize
Robotworld – specialista na roboty
NH Car
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
České dráhy – IN KARTA
Slider

TWITTER @NOSPCR

Posun v jednáních o protiprávních výpočtech cestovních náhrad

V loňském roce řešil svaz řadu zcela nových problémů, mezi kterými vyniklo novátorské pojetí cestovních náhrad. Nejen civilní pracovní právo, ale i zákon o služebním poměru celkem srozumitelně určuje, že pokud se při schválení soukromého vozidla neposkytne náhrada za kilometrovné a spotřebované pohonné hmoty, poskytne se náhrada ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy, tedy konkrétní jízdenky, kterou by zaměstnanec jinak zaplatil za dopravu, pokud by k cestě nemohl použít soukromé vozidlo.

Ač by se mohlo zdát, že v tomto už je praxe zcela ustálena a výklad zákona jednoznačný, pak situace na některých krajích jasně ukázala, jak moc je takovýto předpoklad vzdálen skutečné realitě. Kreativně se zde totiž začaly vypočítávat náhrady podle vzdálenosti na internetových mapách, aniž by tou trasou možná kdy vůbec veřejný dopravní prostředek projel a problém s výpočtem ceny „jízdenky“ byl vyřešen odkazem na jakousi přílohu k výměru Ministerstva financí ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami na daný rok.

Takový postup je pochopitelně v rozporu s právními předpisy i praxí, včetně té, uplatňované v rámci nadřízeného ministerstva i prezidia. Vše dokresluje nejlépe jeden odstavec z předmětného pokynu krajského ředitele, podle něhož se zde konkrétní ustanovení zákona o služebním poměru nepoužije, čímž bylo pokynem derogováno ustanovení zákona, což se nepochybně, a jistě zcela zaslouženě, zapíše do historie českých právních dějin.

Úsměv se však poněkud vytrácí, uvědomíme-li si, že jde především o peníze příslušníků a zaměstnanců. To, že výsledná hodnota takto stanovených náhrad bude odlišná od skutečné ceny jízdenky na dané trase je asi každému zřejmé. A že by vyplácená částka podle nového výpočtu byla vyšší a příslušné ředitelství by takto dobrovolně chtělo vynakládat větší objem finančních prostředků na stejný počet cestovních náhrad, se nezdá příliš pravděpodobné.

Vzniklá situace byla poměrně záhy zaznamenána a připomínkována jak na úrovni vedení příslušných základních organizací, tak předsedy krajských rad a současně i republikovými orgány svazu. Jestliže se zpočátku loňského roku zdálo, že věc je natolik jasná, že dojde jistě brzy k nápravě, skončila veškerá jednání velice rozpačitě a k reálnému výsledku nevedla i přes to, že protiprávnost vzniklého stavu dokládal zejména JUDr. Petr Tomek přiléhavými stanovisky i případy, které byly velice srozumitelné a pochopitelné.

Nicméně je potřeba si připomenout situaci před devíti roky, kdy teprve po neustávajícím tříletém tlaku NOS PČR byl změněn policejní předpis o cestovních náhradách ve prospěch příslušníků, takže s ohledem na skutečnost, že k současnému problému s cestovními náhradami se hned z počátku loňského roku přidala mimořádná opatření při epidemii, která připravovaná jednání zásadně zkomplikovala a přinesla řadu dalších sporných postupů k řešení, nemusel by být takový výsledek po roce nijak zvlášť překvapující.

S takovým výsledkem však předsednictvo svazu rozhodně spokojeno nebylo a předložilo policejnímu výboru svazu rozhodnutí o ukončení jednání, která k uspokojivému výsledku nevedla a doporučilo návrhy na další kroky, zejména metodickou pomoc s postupem uplatnění právní pomoci dotčeným členům. Výbor se posléze ztotožnil s postojem předsednictva, a navíc rozhodl o právním postupu ve věci zrušení protiprávních pokynů. Současně předseda svazu uskutečnil ještě další krátké jednání s vedením policie, které vyústilo v setkání zástupců prezidia a svazu v této věci, které proběhlo včera v odpoledních hodinách.

Jednání se ze strany NOS PČR zúčastnil předseda svazu Tomáš Machovič a člen předsednictva a autor komentáře k zákonu o služebním poměru JUDr. Petr Tomek. Ze strany Policejního prezidia ČR se jednání zúčastnil náměstek pro ekonomiku plk. Ing. Michal Keřka, kdy na základě podnětů, připomínek a snahy o předejití individuálních žalob ze strany členů NOS PČR a příslušníků PČR na vyplácení cestovních náhrad došlo ke shodě, že postačí dodržovat současné platné pokyny vydané Policejním prezidiem ČR, kdy je potřeba pouze ujednotit výpočty pro cestovní náhrady i v krajích tak, aby docházelo ke stejným výpočtům ve všech krajských ředitelství Policie ČR. Ve věci bylo ze strany náměstka pro ekonomiku přislíbeno prověření výpočtů jednotlivých krajských ředitelství a následného vyplácení cestovních náhrad a nastavení mechanismů, aby byly cestovní náhrady v budoucnu vypočítávány jednotně, napříč celou Policií ČR dle platných pokynů.

Předsednictvo NOS PČR tímto konstatuje, že pozitivně vnímá vůli vedení Policie ČR k vyřešení problematických výpočtů cestovních náhrad a sjednocení procesů s tímto spojených, napříč všech krajských ředitelství Policie ČR, kdy nadále bude sledovat vývoj situace.

 

Tomáš Machovič, předseda  NOS PČR

Milan Synek, 1. místopředseda NOS PČR

 

 

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email