Čestné prohlášení k hlášení nemoci a úrazu pro pojišťovnu Allianz

Čestné prohlášení k hlášení nemoci a úrazu pro pojišťovnu slouží jako jedna z příloh, kterou je potřeba doložit při uplatnění pojistné události z rámcové smlouvy Životního pojištění uzavřené u pojišťovny Allianz pro členy. Bližší postup jak uplatnit pojistnou událost naleznete zde po kliknutí na tento odkaz.