RYCHLÝ PANEL

Solidarita

Veřejná sbírka Jan Vlček

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a ředitel Obvodního ředitelství pro Prahu I plk. Mgr. Josefem Vospělem, vyhlašují sbírku pro

… blíží se prázdniny… nezapomeňte si sjednat svazové cestovní pojištění pro rodinné příslušníky jen za 110 Kč na rok 2024… to vaše máte hrazeno v rámci řádného členství, ale napište si o “kartičku a dokumenty k pojištění”… více zde 

Různé články

O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Alza
Alza
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
BUSHMAN – nákup oděvů a doplňků
BUSHMAN – nákup oděvů a doplňků
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
SATUM – pojistky šité na míru
SATUM – pojistky šité na míru
Datart
Datart
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Alza
Alza
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
S-POWER – fotovoltaika
S-POWER – fotovoltaika
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Xella – stavebniny
Xella – stavebniny
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Forest park hotel
Forest park hotel
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – financování bydlení od A do Z

Informace o předložení návrhu na změnu zákona o služebním poměru do připomínkového řízení

Informace o předložení návrhu na změnu zákona o služebním poměru do připomínkového řízení

Přinášíme informace o návrhu na změnu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, která se týká ustanovení o výdělečné činnosti.

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 11. září 2018, sp. zn. Pl. ÚS 24/17, zrušil s účinností k 30. červnu 2019 ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Ústavní soud ve svém nálezu uvedl, že podle čl. 44 Listiny základních práv a svobod může zákon příslušníkům omezit právo na podnikání a jinou hospodářskou činnost, přičemž takové omezení musí být stanoveno zákonem. Ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb. však fakticky vyloučilo právo příslušníků podnikat a provozovat jinou výdělečnou činnost, přičemž zmocňovalo ředitele bezpečnostních sborů stanovit výjimky z tohoto zákazu interním aktem řízení. Ústavní soud argumentoval mimo jiné tím, že výhradu zákona nelze obcházet tak, že se na úrovni zákona určité základní právo omezí ve větším rozsahu, než je reálně zamýšleno, popř. se zcela znemožní jeho výkon, a poté se prostřednictvím normativních aktů exekutivy stanovují výjimky, které rozsah základního práva opět rozšiřují a v konečném důsledku jeho meze obecně stanovují. Dále uvádí, že účel výhrady zákona spočívající v tom, že sám zákonodárce musí v rámci dělby moci stanovit meze konkrétního základního práva, byl tak tímto postupem zcela popřen.

Odložením derogačních účinků nálezu (zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb.) k 30. červnu 2019 poskytl Ústavní soud zákonodárci možnost uvést předmětné ustanovení do souladu s ústavním pořádkem. Proto Ministerstvo vnitra, ve spolupráci s bezpečnostními sbory a odborovými svazy připravilo návrh nového znění předmětného § 48 odst. 2, ale také návrh na změnu souvisejících ustanovení zákona o služebním poměru.

Připomeňme si základní změny, k nimž má v této souvislosti dojít:

1. Jinou výdělečnou činnost bude zásadně povolovat služební funkcionář na žádost příslušníka. Na rozdíl od stavu, který existoval za účinnosti předcházejícího zákona o služebním poměru (zákon č. 186/1992 Sb.), však služební funkcionář o povolení nebo zamítnutí výkonu jiné výdělečné činnosti musí vydat rozhodnutí ve věcech služebního poměru. Půjde-li o zamítavé rozhodnutí, musí služební funkcionář zdůvodnit, proč jinou výdělečnou činnost nepovoluje. Přitom však bude limitován tím, že by se muselo jednat o činnost, která by mohla vést ke střetu zájmů osobních se zájmy služby, k ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru nebo k ohrožení důležitého zájmu služby. Zákaz výdělečné činnosti dosud takto vyjádřenou podmínkou limitován nebyl, a proto i služební předpisy ředitelů bezpečnostních sborů ze zákazu nevylučovaly ze zákazu činnosti, které nemohly vést ke zmíněným důsledkům. Lze tedy konstatovat, že bude okruh činností, jež nelze zakázat, mnohem širší. Rozhodnutí služebního funkcionáře bude podléhat přezkoumání nadřízeným služebním funkcionářem, případně soudem. To byl také jeden ze zásadních požadavků odborových svazů.

2. Zásadním způsobem se rozšiřuje okruh činností, které ze zákazu jiné výdělečné činnosti vylučuje přímo zákon, a nebude proto nutné žádat o souhlas služebního funkcionáře. Nově, na požadavek NOS PČR, se nebude vyžadovat souhlas pro činnosti vykonávané po dobu zproštění výkonu služby. Tím se umožní, aby při zproštění výkonu služby, mnohdy několikaletém, mohl příslušník legálně uživit rodinu.

3. Byla zrušena povinnost automaticky propustit příslušníka, který byť zcela marginálně, porušil zákaz výdělečné činnosti (§ 42 odst. 1 písm. f) zákona o služebním poměru). Propustit bude možno jen příslušníka, který se dopustil závažného porušení povinností stanovených v § 48, a to na základě kázeňského řízení a uložení kázeňského trestu odnětí služebního poměru. Také tato změna byla požadována odborovými svazy.

JUDr. Petr Tomek

 

přílohy:

Sdílet tento článek

Počet členů svazu k 1. 5. 2024
22393

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem