Kontakty

Předsednictvo

Adresa:
Nezávislý odborový svaz Policie České republiky
ul. Bartolomějská 7, Praha 1, PSČ 110 00
IČ 49629034
Datová schránka: 7iud2sc

 

 

Předseda
JUDr. Milan ŠTĚPÁNEK

   
Mobilní telefon +420 602 279 880
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní e-mail stepanek@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 940
Služební e-mail krpa.nospcr@pcr.cz
   

Kompetence:

Řízení Nezávislého odborového svazu Policie České republiky.
Jednání s představiteli moci zákonodárné a výkonné, s představiteli politických stran a hnutí nebo s představiteli podobných subjektů a s vedením bezpečnostních sborů.
Prozatímní kompetence předsedy NOS PČR: Agenda členů svazu z celorepublikových útvarů, ministerstev, ev. dalších subjektů, kde nepůsobí základní organizace nebo rady útvaru, agenda veteránů NOS PČR, spolupráce s předsedou výboru pro veterány, agenda veřejných sbírek NOS PČR a jednotlivých dílčích sbírek.

 

 

První místopředseda NOS PČR 
Mgr.et Bc. Milan SYNEK

   
Mobilní telefon +420 603 342 258
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní e-mail synek@nosp.cz
Služební telefon  
Služební e-mail  
   
Kompetence:

Odborové činnosti za PČR a zastupování předsedy ve věcech společných a ve věcech PČR.

Celosvazová problematika spolkového rejstříku, ochrany osobních údajů (nařizení EU GDPR) a vnitřních předpisů.

  

 
Místopředseda NOS PČR pro vězeňskou službu
Bc. Josef MALÝ

Věznice Pardubice, Oddělení výkonu trestu
   
Mobilní telefon +420 734 412 421
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní e-mail jmaly@vez.pce.justice.cz
Služební telefon  
Služební e-mail  
   

Kompetence:

Odborové činnosti za VS a zastupování předsedy ve věcech VS
Celosvazová problematika ukončených právních pomocí

 

Členové Předsednictva

 
Člen Předsednictva NOS PČR
Tomáš MACHOVIČ 
   
Mobilní telefon +420 725 067 467
Civilní e-mail machovic.tomas@gmail.com  
Služební telefon +420 974 823 944
Služební e-mail machovic@nosp.cz 
   

Kompetence:

Odborové činnosti za PČR
Celosvazové otázky uzavírání a změn smluv s mobilními operátory, Českou pojišťovnou a Multisport a přidělování techniky NOS PČR do užívání členů a základních organizací.

 

 
Člen Předsednictva NOS PČR
JUDr. Petr TOMEK
 
 
   
Mobilní telefon +420 603 421 823
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní e-mail petr_tomek@centrum.cz
Služební telefon  
Služební e-mail krpa.nospcr@pcr.cz
   

Kompetence:

Odborové činnosti za PČR
Celosvazové poskytování právního poradenství ve věcech služebního poměru, konzultace ve věcech poskytování právní pomoci ze strany D. A. S.. 

  

 Petr Cieluch

Člen Předsednictva NOS PČR pro vězeňskou službu
Petr CIELUCH

Vazební věznice Ostrava
   
Mobilní telefon +420 734 412 425
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní e-mail  
Služební telefon  +420 724 218 433
Služební e-mail cieluch@nosp.cz
   

Kompetence:

Odborové činnosti za VS
Celosvazové otázky uzavírání a změn smluv s Českou pojišťovnou

 

Člen Předsednictva NOS PČR 
Karel JAROŠ, DiS.
   
Mobilní telefon +420 739 585 667
Civilní e-mail jaros@nosp.cz
Služební telefon +420 974 534 601
Služební e-mail karel.jaros@pcr.cz
   

Kompetence:

Odborové činnosti za PČR

Problematika ekonomiky svazu . Analýza možného přechodu k modelu servisní společnosti podle vzoru GdP. Prezentační materiály a komunikace se základními organizacemi (společně s předsedou)

Kontrolní komise

 Vladimír Černý

 

 

 

 

 

 

Předseda Kontrolní komise NOS PČR

kpt. Ing. Vladimír ČERNÝ

e-mail
pro podání podnětu
 kontrolori@nosp.cz
Mobilní telefon  +420 775 951 502
Služební e-mail cerny@nosp.cz 
  

Místoředseda Kontrolní komise NOS PČR

prap. Bc. Tomáš JARKOVSKÝ

Mobilní telefon +420 777 016 158
Služební e-mail jarkovsky@nosp.cz
  

Další členové Kontrolní komise NOS PČR:

Bc. Michal BOHUNĚK - bohunek@nosp.cz
Bc. Hynek HARUDA - haruda@nosp.cz
Milan STULÍK - stulik@nosp.cz
Mgr. Bc. Rudolf ČECH
Jan BAUDIS – baudis@nosp.cz

Rozhodčí komise

 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda Rozhodčí komise NOS PČR 

prap. Mgr. Vladimír FORETNÍK

e-mail
pro podání podnětu
 rozhodci.nos@seznam.cz
Mobilní telefon  +420 773 756 567
Služební telefon  
Služební eemail  
  

Další členové Rozhodčí komise NOS PČR:

Mgr. Stanislav NEUMAN - místopředseda rozhodčí komise

por. Mgr. et Mgr. Michal JILEČEK

Bc. Luděk LINHA

Sekretariát

Datová schránka: 7iud2sc

Pro dotazy, či informace používejte email podatelna@nosp.cz

Pro dotazy, či informace k Multisport používejte email multisport@nosp.cz

Pro dotazy, či informace k tisku průkazek používejte email prukazky@nosp.cz


 

Ing. Hana ŠTĚPÁNKOVÁ 
specializovaná administrativní pracovnice s kompetencemi:

 • vedení kanceláře NOS PČR
 • agenda pojištění právní ochrany D.A.S.
 • komunikace s členy v otázce žádostí o právní pomoc
 • agenda setkání Veteránů NOS PČR
 • zpracování žádostí veteránů
 • ekonomická agenda NOS PČR
Mobilní telefon +420 739 585 666
Pracovní email stepankova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 941

 

Simona HLAVICOVÁ 
administrativní pracovnice s kompetencemi:

 • asistentka předsedy NOS PČR
 • zpracování elektronické pošty
 • vedení protokolu
 • příprava jednání orgánů NOS PČR
 • agenda karet MULTISPORT (evidence, kotrola plateb, podávání informací)
Pracovní email podatelna@nosp.cz
MULTISPORT email multisport@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 949

 

Kristína ČOPOVÁ

Kristína ČOPOVÁ 
administrativní pracovnice s kompetencemi:

 • evidence členské základny přímého členství řádných členů
 • evidence členské základny v základních organizacích
 • evidence členské základny veteránů v přímém členství
 • evidence členské základny veteránů v základních organizacích
 • evidence základních organizací
Pracovní email copova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 948

 

Ilona KRÁLOVÁ 
administrativní pracovnice s kompetencemi:

 • agenda smluv T-Mobile a agenda smluv 02, resp. 02 Family
Mobilní telefon +420 734 266 265
Pracovní email kralova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 471 510

 

 

Odborná administrativní pracovnice s kompetencemi:

 • agenda členských průkazů
 • pošta externí a interní
 • evidence žádostí členů a ZO o příspěvek na organizovanou rekreaci dětí

 

Mobilní telefon  
Pracovní email  
Služební telefon