VETE RÁNI

Solidarita

Veřejná sbírka Jan Vlček

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a ředitel Obvodního ředitelství pro Prahu I plk. Mgr. Josef Vospěl, vyhlašují sbírku pro

… blíží se prázdniny… nezapomeňte si sjednat svazové cestovní pojištění pro rodinné příslušníky jen za 110 Kč na rok 2024… to vaše máte hrazeno v rámci řádného členství, ale napište si o “kartičku a dokumenty k pojištění”… více zde 

Různé články

Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Alza
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Alza
Alza
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Forest park hotel
Forest park hotel
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
S-POWER – fotovoltaika
S-POWER – fotovoltaika
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
SATUM – pojistky šité na míru
SATUM – pojistky šité na míru
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Xella – stavebniny
Xella – stavebniny
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
Datart
Datart
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv

Plánované škrty v bezpečnostních sborech?

V úterý 13. 6. 2023 se od 9.00 hodin uskutečnilo několikrát odložené jednání NOS PČR a dalších odborových organizací v bezpečnostních sborech s ministrem vnitra Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, s vrchním ředitelem sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání PhDr. Janem Paďourkem, policejním prezidentem genpor. Mgr. Martinem Vondráškem, generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru genpor. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA.  Za NOS PČR se jednání zúčastnili předseda Bc. Tomáš Machovič, první místopředseda Mgr. Bc. Milan Synek a místopředseda za vězeňskou službu Petr Cieluch, dále pak Mgr. Petr Kuchař za Unii bezpečnostních složek, za Odborový svaz státních orgánů a organizací Jaroslav Chytrý, Bc. Karel Burda.

 

V úvodu jednání shrnul ministr vnitra pozitivní výsledky dosavadních jednání, kdy za úspěch považuje skutečnost, že nadále zůstává zachován příspěvek na stravu a zopakoval, že nedojde k úpravě výsluhových nároků. Dále ubezpečil, že nedojde ke snížení služebních příjmů a platů příslušníků a zaměstnanců v letošním roce, čímž vyvrátil prohlášení ministerstva financí o snížení tabulkových příjmů o 5 %, které proběhlo v médiích, neboť je na ně zajištěn stejný objem finančních prostředků i na rok 2024.

 

Garantoval zachování početního stavu příslušníků bezpečnostních sborů, přičemž otázkou zůstává počet tzv. občanský zaměstnanců, k čemuž uvedl, že jen na Ministerstvu vnitra ČR bude snížen počet tabulkových míst zaměstnanců o 350 osob, což se týká cca 100 obsazených tabulkových míst.

 

V rámci avizovaných vládních škrtů také konstatoval, že bude sice nutné dokončit velké investice, avšak další budou pozastaveny, zejména pak ty, které se netýkají čerpání z evropských fondů. Nicméně poukázal, že u složek, kde 80 % rozpočtu tvoří platové náležitosti je prostor pro úspory ve zbylých 20 % omezený.

 

Jako jeden ze svých cílů představil návrh na trvalé zakotvení určité procentuální výše HDP na vnitřní bezpečnost, podobně, jako u Armády ČR, což by zajistilo stabilní objem finančních prostředků bez ohledu na měnící se politickou situaci.

 

Diskutováno bylo také avizované snížení tvorby objemu FKSP ze 2 % na 1 %, kdy i takovéto škrty by se projevily ve snížení příjmu příslušníků a zaměstnanců. Zde bylo ze strany přítomných apelováno na zachování alespoň 1,5 %.

 

Na dotaz svazu ohledně prohlášení vlády, týkající se konsolidačního balíčku škrtů ve výši 2 % z objemu finančních prostředkům v bezpečnostních sborech ministr uvedl, že toto bude předmětem dalších jednání vlády, nicméně se nevyhne nutným úsporám. Na otázku, zda tyto úspory ovlivní i avizované snížení počtu občanských zaměstnanců v Policii ČR uvedl, že se to bude týkat nejen neobsazených tabulkových míst, ale také obsazených míst, kdy v tuto chvíli nedokáže blíže specifikovat jejich počet.

 

Nezávislý odborový svaz Policie ČR se staví zcela nesouhlasně k jakémukoliv snižování objemu finančních prostředků, které by mohlo vést k jakémukoliv propouštění nebo snížení průměrných platů. Zástupci svazu připomněli snižování občanských zaměstnanců v předchozí době, které mělo negativní dopad na podporu výkonu služby.

 

Dále připomněli, že začátkem roku bylo avizováno posílení vnitřní bezpečnosti, a tedy bylo ze strany svazu důvodně očekáváno posílení rozpočtu bezpečnostních sborů, zejména v oblasti služebních příjmů a platů v objemu 5 %, v kombinaci alespoň 3,5 % do tarifů a 1.000 Kč do stabilizačních příspěvků pro všechny příslušníky, kdy tímto by došlo alespoň k nepatrnému nárůstu platů, které by přispělo k udržení stávajících příslušníků, a zároveň částečně pomohlo i s náborem nových příslušníků. Ministr byl také upozorněn na nejistotu v bezpečnostních sborech, kdy jakákoliv prohlášení o snižování platů u bezpečnostních sborů má negativní dopad na personální situaci.

 

Ministr znovu zopakoval, že argumenty chápe, ztotožňuje se s tím a usiluje v rámci vlády o nesnižování rozpočtu rezortu vnitra, nicméně je ale třeba se dívat i na politické hledisko a situaci v rámci zhoršujícího se rozpočtu.

 

NOS PČR oceňuje zajištění dalšího vyplácení čtyřicetikorunového příspěvku na stravu, byť očekával, že v letošním roce nebude předmětem jednání jeho udržení, ale navýšení na obvyklou výši. Také kvituje, že se zřejmě nenaplní černý scénář snižování služebních příjmů a platů, ale spokojen s jejich zmrazením rozhodně není. I nadále bude prosazovat jejich navýšení, neboť v době, kdy se společnost zjevně radikalizuje, dá se očekávat další nárůst kriminality a zhoršující se mezinárodní bezpečnost začíná mít odezvy v té vnitrostátní, bude o to více potřeba stabilních bezpečnostních sborů, které coby zaměstnavatel budou na trhu práce konkurenceschopné a dokáží udržet zkušené příslušníky a úspěšně oslovit zájemce o tuto práci. A toho se škrty a zmrazováním docílit za současného stavu nelze. O to více je svaz znepokojen reálně hrozícím propouštěním občanských zaměstnanců zajišťujícím potřebný servis.

 

Přesto bychom rádi vyzdvihli snahu ministra o problémech jednat a naslouchat, a následně požadovat na vládě prostředky ke stabilizaci bezpečnostních sborů, a proto věříme, že i k těmto věcem proběhnou další setkání, z nichž pak svaz bude vycházet ke stanovení případných dalších kroků k prosazování práv a oprávněných zájmů příslušníků a zaměstnanců a ochraně svých členů.

 

Předsednictvo NOS PČR

Sdílet tento článek

Počet členů svazu k 1. 5. 2024
22393

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem