Směrnice NOS PČR o ochraně a zpracovávání osobních údajů

12. Sjezd NOS PČR schválil Směrnici NOS PČR o ochraně a zpracovávání osobních údajů s účinností od 1. 12. 2019

Účelem tohoto dokumentu   je   stanovit   všeobecně   platnou   metodiku   pro   nakládání a zpracování osobních údajů ve Organizace Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, se sídlem Praha 1, ul. Bartolomějská 7, PSČ 110 00, IČ: 49629034 (dále jen „Organizace neboNOS PČR“) tak, aby byly zajištěny podmínky ochrany stanovené NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení GDPR“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 127/2005Sb., o elektronických komunikacích a směrnicí, Zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a podmínky, za kterých se osobní údaje zpracovávají ve Organizace, a to za účelem zajištění jejich řádné ochrany a zabránění jejich úniku, vyzrazení, zneužití, zničení a zamezení jejich ztrát.