VETE RÁNI

Solidarita

Veřejná sbírka Jan Vlček

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a ředitel Obvodního ředitelství pro Prahu I plk. Mgr. Josef Vospěl, vyhlašují sbírku pro

… blíží se prázdniny… nezapomeňte si sjednat svazové cestovní pojištění pro rodinné příslušníky jen za 110 Kč na rok 2024… to vaše máte hrazeno v rámci řádného členství, ale napište si o “kartičku a dokumenty k pojištění”… více zde 

Různé články

Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Alza
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Datart
Datart
Xella – stavebniny
Xella – stavebniny
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Forest park hotel
Forest park hotel
Alza
Alza
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – financování bydlení od A do Z
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
SATUM – pojistky šité na míru
SATUM – pojistky šité na míru
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
S-POWER – fotovoltaika
S-POWER – fotovoltaika
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha

První jednání ministra s odbory – dostojí se slibům?

Dne 28.1.2022 ve večerních hodinách proběhla schůzka se zástupci odborových organizací působících v bezpečnostních sborech s ministrem vnitra Vítem Rakušanem a jeho poradci, kdy v úvodu uvedl, že má zájem se pravidelně scházet a řešit připomínky, podněty, a hlavně daná témata, která se v bezpečnostních sborech vyskytují. Za odborové organizace byli přítomni zástupci NOS PČR, ČMKOS, OSH, OSSSO, UBS.

 

Na prvotní schůzce bylo otevřeno hlavní téma, a to platy příslušníků a občanských zaměstnanců. Předseda NOS PČR upozornil na to, aby bylo možné udržet průměrné platy příslušníků a zaměstnanců Policie ČR bude muset podpořit navrhovaný rozpočet Policie ČR a navíc ještě zajistit prostředky na ocenění zaměstnanců a na bezpečnostní akce, jako je třeba předsednictví EU v plném rozsahu. Dále upozornil na problematiku příspěvku na stravování ze strany zaměstnavatele, kde je potřeba zajistit 380 mil., aby byl příspěvek zajištěn na rok 2022 a již nyní je potřeba myslet na příspěvek na rok 2023, a tento zahrnout v rozpočtu do trvalých vlivů. K tomuto se vyjádřil i Odborový svaz hasičů s tím, že požadavek z jejich strany je ve výši kolem 90 mil.

 

Ministr k požadavkům uvedl, že v současné době řeší s jednotlivými bezpečnostními sbory pod MV ČR jejich rozpočty, kdy na základě směru současné vlády je potřeba najít vhodné úspory, ale neznamená to, že by měly ohrozit fungování bezpečnostních sborů. Na platy občanských zaměstnanců uvedl, že je srozuměn s tím, že jejich financování je podhodnoceno, a proto bude hledat v rámci Policie ČR vhodné řešení. Odborový svaz OSSOO upozornil v souvislosti s občanskými zaměstnanci, že velký problém je, že jsou místa obsazována bývalými příslušníky, jinak by se místa nepovedla obsadit nebo jsou na místech lidé v důchodovém věku, a proto je třeba změnit způsob oceňování těchto zaměstnanců, kterým se opětovně v tomto roce nepřidalo.

 

Na stravování u bezpečnostních sborů ministr sdělil, že finance jsou v rámci rozpočtu Policie ČR zajištěny jako příspěvek ze strany zaměstnavatele na stravování do února 2022 a dále se bude snažit s policií najít financování na dalších šest měsíců a dále příspěvek řešit ve stávajícím roce po částech. Předseda NOS PČR zdůraznil, že v případě zrušení příspěvku se dostaneme do stavu kolem roku 2010, kdy jediná složka státu, a to Policie ČR, neměla příspěvek na stravování ze strany zaměstnavatele, ale soudy, parlament a další instituce ano a zastavením příspěvků by došlo dalšímu snížení příjmů příslušníků. Předseda Odborového svazu hasičů Jiří Jílek podotkl k úsporám, že v případě navrhovaných úspor vládou, potažmo ministerstvem vnitra u jednotlivých bezpečnostních sborů, v takovém rozsahu by toto mělo negativní vliv i na personální stav Hasičského záchranného sboru ČR, proto s tímto s úsporami v takovém rozsahu zcela nemohou souhlasit.

 

Ministr vnitra otevřel i téma povinného očkování, kdy uvedl, že reflektuje stejný názor jako NOS PČR, že proočkovanost u Policie ČR je 85 %, v současné době kolem 86 %, a něco méně u hasičů je dobrý výsledek, a tedy není hrozbou. Jeho představa je alespoň 90 % jako u armády, proto se chce ptát na případné důvody pro a proti očkování. Každopádně stojí společně s vládou za tím, že zrušení vyhlášky o povinném očkování bylo účelné, samozřejmě v budoucnu je také otázkou vývoj pandemie.

 

Předseda ČMKOS Josef Středula ministra upozornil, že by bylo vhodné, aby se scházel v rámci tripartity (vláda, zaměstnavatel, odbory) i on jako ministr vnitra, a že je povinností předkládat návrhy zástupcům zaměstnanců dle platné legislativy tak, aby mohly být připomínkovány. Upozornil ministra, že stát bude muset řešit i příjmovou potažmo daňovou stránku po zrušení superhrubé mzdy.

 

Ministr vnitra i přiznal, že nečekal takovou negativní odezvu na programové prohlášení vlády ve spojení se zákonem o služebním poměru. Na dotaz předsedy NOS PČR, jak si představuje úpravu zákona uvedl, že primárně nejde o úpravu výsluhových nároků či odchodného či jiných benefitů dle zákona o služebním poměru ba naopak nechce, jakkoliv toto upravovat. Představa ministerstva je zjistit skutečné potřeby jednotlivých bezpečnostních sborů tak, aby reflektovala současné potřeby pro jejich fungování, kdy v první části bude ministerstvem vnitra zajišťována potřeba na změnu v případě, že taková potřeba je a má k tomuto indicie. Bude vytvořena pracovní skupina ze zástupců odborů a bezpečnostních sborů pod MV, kde se definují současné problémy a potřeby na změny a podle jejich rozsahu se rozhodne, zda novelizovat, nebo pracovat na novém zákoně. Následně po připomínkách a podnětech bezpečnostních sborů a odborových organizací by teprve byly připomínky připraveny do zákonné podoby k připomínkování. Na toto byl odbory upozorněn, že je třeba v případě návrhů přizvat všechny bezpečnostní sbory i mimo resort vnitra, jako Vězeňskou službu ČR, GIBS, Celní správu ČR, BIS, ÚZSI. Na závěr znovu zopakoval, že zájem ministerstva vnitra je upravit nebo připravit takový zákon, který by byl moderní a reflektoval potřeby bezpečnostních sborů pro jejich fungování, nikoliv omezování práv či benefitů příslušníků, protože si uvědomuje, že opačně by toto mohlo zapříčinit jejich odliv. Předseda ČMKOS Josef Středula upozornil, že tvorba zákona není jenom jeho příprava, vypracování, ale i plné jeho zafinancování a krytí.

 

Dále organizace UBS upozornila na možnost otevřít téma získání pro příslušníky bezpečnostních sborů zbrojní průkaz jako benefit, a to zdarma. K tomuto se zástupci MV vyjádřili, že možnost prověří a na dalších jednání může být téma prodiskutováno. Také zástupcem UBS bylo konstatováno, že je nutné ujednotit systemizaci pracovních a služebních míst směrem k počtu řídicích pracovníků vůči množství řízených.

 

Vzhledem k rozsahu a prvotnímu jednání s ministrem vnitra chceme věřit, že i ministr dodrží své slovo a bude se s odborovými organizacemi pravidelně scházet a řešit postupně jednotlivá témata. Prioritou NOS PČR je schválení rozpočtu Policie ČR tak, aby nedošlo k poklesu průměrné mzdy příslušníků, ani zaměstnanců, ale také zajištění dalších finančních prostředků na jejich ohodnocení, když současná vláda odmítá jakékoliv systémové navýšení tarifů, a to jak u zaměstnanců, tak u příslušníků. K tomuto tématu navyšování platů a mezd bude jednat tripartita (odbory, vláda, zaměstnavatelé) ve středu 2.2.2022. Dále bereme slovo pana ministra, které několikrát zopakoval, že není jakýkoliv důvod ke krácení benefitů (výsluh, odchodného) a dalších pojených se zákonem o služebním poměru, toto reflektujeme. Každopádně budeme další vývoj sledovat a budeme se aktivně podílet nad případnými návrhy ke změně zákona, či jasně připomínkovat návrhy bezpečnostních sborů a ministerstva. V případě, že by ministerstvo vnitra chtělo uskutečnit avizovanou úpravu zákona o služebním poměru chceme, aby byla zpracována ku prospěchu příslušníků a bezpečnostních sborů pro jejich lepší fungování a nedopustíme jakékoliv návrhy spojené s krácením výsluh, odchodného apod.

 

Tomáš Machovič

Předseda NOS PČR

Sdílet tento článek

Počet členů svazu k 1. 5. 2024
22393

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem