Nezobrazovat příspěvek

Členské odměny

V rámci NOS PČR mohou členové za svoji činnost získat finanční odměnu, která je jim zasílána na účet. Základní organizace, které odměňují své členy, mohou ….

Formuláře svazu

Přihláška do řádného členství

Řádné členství vzniká přijetím uchazeče na základě řádně vyplněné přihlášky. Přihláška slouží i jako formulář pro přestup do jiné základní organizace nebo pod přímé členství. V ….

Formuláře svazu

Souhlas se srážkami příspěvků

Řádné členství nevznikne bez řádně vyplněného souhlasu se srážením členských příspěvků. Při přechodu člena k jinému krajskému ředitelství nebo celorepublikovému útvaru je potřeba si opětovně ….

Formuláře svazu

Přihláška do členství veterán

Členství veterán vzniká přijetím uchazeče na základě řádně vyplněné přihlášky. Přihláška slouží i jako formulář pro přestup do jiné základní organizace nebo pod přímé členství.  Společně ….

Formuláře svazu

Žádost o mimořádnou právní pomoc

Mimořádná právní pomoc se poskytuje nad rámec běžné právní pomoci zajišťované smlouvou o poskytování právní pomoci prostřednictvím pojišťovny D.A.S. podle ustálených pravidel o poskytování právní ….

Společná - hlavní

Krátká informace ze 13. sjezdu

Dne 3.12.2020 se uskutečnil 13. sjezd NOS PČR, který byl historický zejména způsobem své realizace, neboť se uskutečnil prostřednictvím videokonference Microsoft Teams, čímž se stal ….