NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Pátek 12. 4. 2024

POMOC a SOLIDARITA

Veřejná sbírka David Olexa

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Základní organizace NOS PČR Zlín, vyhlašují sbírku pro děti Davida Olexy. Adam i

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Hlavně nože, katany i meče
Hlavně nože, katany i meče
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Alza
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Dovolená se slevou
Dovolená se slevou
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Speciální nabídka porovnání smluv
Speciální nabídka porovnání smluv
Xella
Xella
Forest park hotel
Forest park hotel
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
500 Kč pro Vás
500 Kč pro Vás
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru
Datart
Datart
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz

TWITTER @nospcr

K nálezu Ústavního soudu ve věci proplacení přestávek hasiče Letiště Ostrava

V tomto článku bychom chtěli přiblížit diskutovaný dopad nedávného rozhodnutí Ústavního soudu ve věci proplácení přestávek hasičů u „civilního“ zaměstnavatele na příslušníky HZS, případně dalších bezpečnostních sborů, tedy Policie ČR či Vězeňské služby ČR. 

 

Ústavní soud zveřejnil dne 27. října 2021 nález sp. zn. II. ÚS 1854/20, jímž II. senát ÚS vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele, který od svého bývalého zaměstnavatele, společnosti Letiště Ostrava, a. s., požadoval proplacení nečerpaných přestávek v práci. Stěžovatel pracoval na pozici hasič-strojník a podstatou jeho pracovní činnosti byla mimo jiné i neustálá připravenost k zásahu. V případě požáru měl totiž stěžovatel povinnost zasáhnout nejpozději do tří minut i na nejvzdálenějším místě letiště, a to i v době plánovaných přestávek na jídlo a oddech. Soud konstatoval, že pro posouzení nároku stěžovatele je zcela irelevantní, zda během přestávek došlo či nedošlo k potřebě zásahu, tedy zda byl stěžovatel někdy během přestávky „odvolán“ k hasičskému zásahu. Doba, po kterou je zaměstnanec připraven zasáhnout, je pracovní dobou bez ohledu na to, zda k zásahu dojde či nikoli. Prací, která si v těchto případech zasluhuje spravedlivou odměnu, je pouhá připravenost zasáhnout, nikoli zásah samotný. Zaměstnanci proto náleží odměna nejen za dobu, během níž vykonává pro zaměstnavatele práci, ale i za dobu, kdy je zaměstnavateli k dispozici, připraven okamžitě zasáhnout.

 

Podle § 71 písm. h) zákoníku práce pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele. Z uvedeného je zřejmé, že na rozdíl od zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, nezná zákoník práce pohotovost na pracovišti (na služebně). Pokud má být zaměstnanec připraven na pracovišti, aby případně konal práci, jedná se o pracovní dobu.

 

Ústavní soud konstatoval, že „Doba, po kterou je zaměstnanec připraven zasáhnout, je pracovní dobou bez ohledu na to, zda k zásahu dojde, či nikoli. Prací, která si v těchto případech zasluhuje spravedlivou odměnu, je pouhá připravenost zasáhnout, nikoli zásah samotný.”. Ve vztahu k zaměstnanci tak není nález Ústavního soudu nijak převratný. Doba této pohotovosti podle Ústavního soudu může být odměňována jinak nežli běžný výkon práce, nicméně za neplacenou dobu odpočinku ji považovat nelze.

 

 Podle § 62 zákona o služebním poměru vykonává příslušník služební pohotovost mimo dobu služby

  1. a) na služebně určené služebním funkcionářem nebo
  2. b) mimo služebnu v místě trvalého pobytu (ubytování) nebo na jiném místě určeném služebním funkcionářem na žádost příslušníka.

Za výkon služební pohotovosti náleží příslušníkovi odměna za služební pohotovost podle § 126 zákona o služebním poměru. Za hodinu služební pohotovosti na služebně mimo dobu služby má příslušník nárok na odměnu ve výši 35 %, a jde-li o den pracovního klidu, ve výši 70 % poměrné části přiznaného základního tarifu, osobního a zvláštního příplatku, který připadá na 1 hodinu služby v kalendářním měsíci, na který připadla služební pohotovost. Za hodinu služební pohotovosti vykonávané mimo služebnu mimo služební dobu příslušníka má příslušník nárok na odměnu ve výši 10 %, a jde-li o den pracovního klidu, ve výši 15 % poměrné části přiznaného základního tarifu, osobního a zvláštního příplatku připadajícího na 1 hodinu služby v měsíci, na který připadla služební pohotovost.

 

Připomínám, že dny pracovního klidu jsou dny, na které připadne nepřetržitý odpočinek v týdnu (nemusí se jednat o sobotu a neděli), a svátky.

 

Lze tudíž na závěr konstatovat, že nález Ústavního soudu se příslušníků bezpečnostních sborů nijak netýká.

 

JUDr. Petr Tomek, člen předsednictva

Sdílejte tento článek přes

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívá více než 21 tisíc členů? Využijte náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Aktuálně

Výběr stránek

INSTAGRAM nospcr