Základní organizace v Praze

Základní organizace policie

(předseda ZO)
(předseda ZO)
Tomáš Machovič (předseda ZO)
(předseda ZO)
Petr Sudík (předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)

Základní organizace vězeňské služby

(předseda ZO)