Nová intranetová verze webových stránek svazu

Na přelomu září a října 2019 byl svazovými výbory odhlasován předběžný návrh nových webových stránek svazu, které představil Tomáš Nestroj. Za necelý rok došlo nejen k jejich realizaci a nahrazení těch původních, ale především k postupnému vývoji vzhledu a obsahu, což je proces, který zcela nekončí ani teď. V toto dobu dokončuje Tomáš jejich další zajímavé rozšíření, které představí v nejbližší době.

Nepočítám-li, že mě to donutilo začít pracovat s WordPressem, abych nemusel neustále úkolovat Tomáše slovy „zkus změnit tohle nebo tamto”, hlavní změna byla v celkovém konceptu stránek jako zajímavého informačního zdroje, který konečně dokáže alespoň trochu přiblížit skutečný rozsah činnosti svazu a toho, co nabízí. To vše pak s využitím propojení dalších informačních systémů svazu, především pak s ohledem na přívětivé zobrazení na mobilních telefonech, což byl hlavní důvod opuštění předchozích stránek svazu, které byly v tomto ohledu již naprosto nevyhovující.

Co se však postupem času ukázalo jako neudržitelné, byl stejný vzhled stránek na intranetu i internetu. Důvodem byla zejména koncepce dnes již běžného propojeni stránek s internetovými zdroji a službami, což v prostředí policejního intranetu nelze realizovat. Proto jsme se po dlouhých diskusích shodli, a předseda Tomáš Machovič o tom definitivně rozhodl, že intranetové a internetové stránky svazu budou založeny na odlišné koncepci.

V tuto chvíli bych tedy chtěl představit vzhled svazových stránek na policejním intranetu, který naleznete v příloze. Při jejich uspořádání minulý týden jsem vycházel právě ze závěru, že intranetové stránky budou plnit především úlohu informování o svazu a aktuální „zpravodajskou“ úlohu budou plnit ty internetové. Na druhou stranu by to mělo členům, přistupujícím na stránky v policejním intranetu, zjednodušit přístup do členského informačního systému ESNOS. Tam se snažíme ukládat nejen informace z jednání, které jsou pak zveřejňovány na internetovém webu, ale především informace a dokumenty, určené výhradně členům, třeba včetně zápisů z jednáních, relevantních právních hodnocení nebo třeba i ceníků mobilních operátorů či slevové kódy.

Také intranetové stránky čeká nepochybně vývoj a dopracování zejména v částech, kde se dá využít výhod integrace do intranetového prostředí. I zde jsou určité nápady, které na realizaci čekají, a nepochybně Marek Helienek, který se správy intranetových stránek ujme, zde využije svých znalostí a zkušeností k zvýšení jejich využitelnosti a oblíbenosti.

Webové stránky svazu jsou na policejním intranetu přístupné pod adresou www.nospcr.cz nebo nos.pcr.cz . Pochopitelně budeme rádi za každý nápad nebo podnět, který můžete zasílat na emailovou adresu svazu podatelna@nosp.cz.

 

Milan Synek