NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Neděle 4. 6. 2023

POMOC a SOLIDARITA

Veřejná sbírka Rostislav Gros

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Základní organizace NOS PČR při Krajském ředitelství policie Moravskoslezského kraje, zastoupená předsedou ZO

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Datart
Datart
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Domluv si slevu
Domluv si slevu
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Zámek Zbiroh
Zámek Zbiroh
Břitva a nůžky s.r.o.
Břitva a nůžky s.r.o.
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Forest park hotel
Forest park hotel
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
Yello
Yello
Xella
Xella
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru

TWITTER @nospcr

Nová úprava služebního volna z důvodu ošetřování člena rodiny

Novelou zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, provedenou zákonem č. 330/2021 Sb. dojde k 1. 1. 2022 ke změně poskytování služebního volna podle § 70 odst. 2 písm. f) zákona o služebním poměru.

 

Dosud se služební volno poskytne z důvodu ošetřování nemocného člena rodiny. Za člena rodiny se podle § 201 odst. 2 zákona o služebním poměru považuje manžel nebo manželka příslušníka, jeho děti, osvojenci, děti svěřené do pěstounské péče nebo do výchovy na základě rozhodnutí příslušného orgánu, rodiče, osvojitelé nebo další osoby, které žijí s příslušníkem v domácnosti.

 

Od 1. ledna 2022 se rozšiřuje okruh osob, při jejichž ošetřování poskytne vedoucí příslušník služební volno. Kromě ošetřování nemocného dítěte mladšího 10 let a ženy, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, se služební volno poskytne při ošetřování jiné fyzické osoby v případech uvedených v § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, jestliže její zdravotní stav vyžaduje nezbytné ošetření jinou osobou z důvodu nemoci nebo úrazu. Podmínkou nároku na služební volno bude, že jiná fyzická osoba žije se zaměstnancem v domácnosti. Tato podmínka neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě příbuzného v linii přímé a sourozence příslušníka nebo ošetřování manžela (manželky) příslušníka, registrovaného partnera (registrované partnerky) příslušníka, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) příslušníka.  Podle § 772 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jsou osoby příbuzné v linii přímé, pochází-li jedna od druhé.

 

Rozsah poskytování služebního volna se nemění. Služební volno při ošetřování fyzické osoby v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo při péči o dítě mladší 10 let se poskytne v nezbytně nutném rozsahu, v rámci prvních 9 kalendářních dnů, a jde-li o osamělého příslušníka, v rámci prvních 16 kalendářních dnů, jestliže doba potřeby ošetřování nebo péče trvá.

 

Služební volno při péči o dítě a při ošetřování jiné fyzické osoby se poskytuje při každé nové potřebě ošetřování nebo péče. Jako nový případ potřeby ošetřování (péče) se posuzuje případ, kdy mezi dvěma onemocněními netrvá potřeba ošetřování alespoň jeden kalendářní den, nebo kdy jde o jiný důvod potřeby ošetřování, či péče (musí se jednat o jinou osobu). Jde-li o nový titul potřeby ošetřování, vzniká vždy nový nárok na služební volno. O stejný případ ošetřování jde vždy, když potřeba ošetřování nepřetržitě trvá, a není rozhodné, zda v průběhu onemocnění došlo ke změně diagnózy. Obvykle jde o prodloužení stávající potřeby stanovené lékařem na kratší dobu, než po jakou onemocnění trvá.

JUDr. Petr Tomek,

člen předsednictva NOS PČR

 

Ošetřování člena rodiny

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

 

Rozšíření okruhu osob o jinou osobu žijící ve společné domácnosti

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

 

Sdílejte tento článek přes

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívá více než 21 tisíc členů? Využijte náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.