VETE RÁNI

… blíží se prázdniny… nezapomeňte si sjednat svazové cestovní pojištění pro rodinné příslušníky jen za 110 Kč na rok 2024… to vaše máte hrazeno v rámci řádného členství, ale napište si o “kartičku a dokumenty k pojištění”… více zde 

Různé články

BEZPEČNOST NĚCO STOJÍ

Policisté nasazují životy za ochranu společnosti a vláda jim bere i minimální stravné

Policisté nasazují životy za ochranu společnosti a vláda jim bere i minimální stravné

V souvislosti s krácením finančních prostředků určených na provoz a investice na rozvoj Policie České republiky, z nichž byl mimo jiné vyplácen příslušníkům tzv. „stravenkový paušál“, byl Předsednictvem NOS PČR odeslán dopis premiérovi České republiky, kterým mu byl s požadavkem na jeho zachování také připomenut význam tohoto příspěvku a dopad na policisty a zaměstnance při jeho odebrání. 

 

 

Tento dopis navazuje na setkání zástupců NOS PČR s premiérem, kde jedním z bodů bylo právě financování tohoto příspěvku, jeho zachování a zahrnutí do tzv. trvalých vlivů, tedy vyčleněné části rozpočtu poskytované ministerstvem přímo na stravné, viz článek Jednání s premiérem a ministrem vnitra. 

 

 

Tento požadavek ze strany NOS PČR zazníval také při každém jednání s ministrem vnitra od doby, kdy byl tento příspěvek v roce 2021 v Policii České republiky po mnoha letech opět zaveden, byť ve výši 39 Kč, tedy násobně méně, než v ostatních státních složkách. 

 

 

Nutno podotknout, že impulsem pro jeho zavedení nebylo uvědomění si skutečnosti, že jde právě o jedinou složku státní správy, kde není takový typ příspěvku poskytován, ale zjevně jako důsledek rozsáhlé kampaně NOS PČR na zavedení tohoto příspěvku, uvedeno v článku Takhle to dál nejde – stravování u policie České republiky 

 

 

Ta spočívala v nákupu stravenek a jejich postupném zasílání příslušným ministrům s průvodním dopisem, ze strany základních organizací a členů, v následné medializaci v regionech. Ještě před ukončením této kampaně svolal tehdejší ministr vnitra tiskovku se zástupci odborů, kde oznámil zavedení tohoto příspěvku – Tisková konference ministra vnitra Hamáčka po jednání s policejními odbory.

 

 

 

Přestože na následných jednáních slíbil zařazení příspěvku do trvalých vlivů, nestalo se tak a peníze ministerstva na to vyčleněny nebyly. Na to ostatně po parlamentních volbách při jednání se zástupci NOS PČR upozornil i Vít Rakušan, který se měl stát novým ministrem vnitra. Zástupci NOS PČR vysvětlili důležitost znovuzavedení tohoto příspěvku – Bližší informace k jednání s Vítem Rakušanem. 

 

 

Na dalších jednáních s novým ministrem vnitra již otázka nestála, zda příspěvek na stravu ano či ne, jak je ostatně patrné i z řady mediálních reakcí ministra vnitra, ale jeho trvalé financování a zahrnutí do trvalých vlivů. 

 

 

Potřeba zachování příspěvku na stravu byla ze strany ministra vnímána i po avizovaném krácení rozpočtu sborů, a na červnovém jednání, na němž ministra vnitra seznámil se škrty v Policii České republiky zástupce odborů, zároveň opět výslovně zopakoval, že příspěvek na stravu zůstane zachován, viz článek Plánované škrty v bezpečnostních sborech. 

 

 

 

Toto se nezměnilo ani po schválení úsporného balíčku vládou, který v důsledku předpokládaných dopadů na bezpečnostní sbory vyvolal reakci NOS PČR v podobě spuštění kampaně “Bezpečnost něco stojí”, což je nepochybně patrné zejména z mediálního vystoupení ministra vnitra 7. 10. 2023, na které odkazujeme v závěru tohoto článku.

 

 

Je spravedlivé podotknout, že již na listopadovém jednání výslovný slib zachování stravného z úst ministra vnitra nezazněl, nicméně ani nebyla zpochybněna potřeba jeho udržení, uvedeno v článku Jednání s ministrem vnitra 6.11.2023. 

 

 

Přitom je jasné, že jde o jeden z posledních benefitů, jaký může Policie České republiky svým příslušníkům i zaměstnancům nabídnout, což může mít vliv i na tolik potřebný nábor. Skutečnost, že je vypláceno ze „škatulky“ tzv. provozních výdajů, neznamená, že to není fakticky platový výdaj a že tím nedojde k porušení tolikrát opakovaného slibu, že policistům neklesnou platy.  

 

 

A nejde jen o policisty, ale třeba i o občanské zaměstnance, kteří jsou nejen nejhůře placenými pracovníky ve státní sféře, ale loni jich byly stovky propuštěny, aby se ostatním nemusely krátit příjmy. Přitom u občanského zaměstnance může odebrání, byť jen čtyřicetikorunového příspěvku na stravu dělat pokles až o čtyři procenta jeho faktického příjmu, a je jedno, jestli je to nazýváno jen „pozastavením“. 

 

 

Proto žádáme, a budeme všemi prostředky usilovat, o jeho navrácení a dodržení všech slibů, které garantovaly jeho udržení, a také to, že k žádnému propadu příjmů policistů a zaměstnanců oproti loňskému roku nedojde. A tím teď nemáme na mysli skutečný faktický propad z důvodu inflace či dalších důsledků krácení rozpočtu.  

 

 

Zároveň chceme požádat o podporu této snahy a kroků, které připravujeme, a podporujeme všechny legální iniciativy, které udržení stravovacího příspěvku mohou napomoci.   

 

 

Děkujeme, či doufáme, že sliby budou dodrženy a důvěra v ně nebude narušena, neboť 

 

#BezpečnostNěcoStojí 

 

Rozhovor s Vítem Rakušanem – 7. říjen 2023 – Týden v politice | Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Sdílet tento článek

Nebo zašlete svůj názor, komentář či nápad 

Odebírejte @nospcr a podpořte tuto kampaň na

Facebook

X Twitter

WhatsApp

Instagram

Počet členů svazu k 1. 5. 2024
22393

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Počet členů svazu k 1. 5. 2024
22393

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem