O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít

Jde o dlouholetý program, v němž může člen uzavírat smlouvy s mobilní operátorem O2 Family pro sebe a své blízké, za ceny dojednané NOS PČR, na čemž lze v součtu oproti standardním cenám ušetřit i částku přesahující členský příspěvek, např.: 

  • je možné využívat hlasové tarify s internetem, zaměřené na volání za měsíční paušál od 99 Kč, neomezené tarify od 319 Kč s 500 MB dat, tarify zaměřené na data s hlasovým voláním od 299 Kč,
  • každý člen může uzavřít se společností O2 Family 10 smluv pro sebe, rodinu a blízké, za které si ručí každá osoba sama, a zvýhodněné akce při uzavření smlouvy na nové mobilní telefony a tablety.

Úplný ceník je přístupný členům v členské mobilní aplikaci Paysy nebo členském evidenčním systému ESNOS

Jak se využít program pro členy:

Kontaktujte paní Ilonu Královou (734 266 265; kralova@nosp.cz) a požádejte o přihlašovací kód potřebný pro čerpání nabídky.

Přihlašovací kód zadejte na internetových stránkách www.o2family.cz a vyberte si služby, o které máte zájem (lze i na zákaznické lince O2 Family 841 117 118).